Changelog aplikacji Proget dla systemu Android

v.2.13.5 2023-11-28
 • Naprawiono aktualizację informacji w zakładce Pomoc Techniczna
v.2.13.4 2023-11-07
 • Naprawiono ustawianie hasła podczas rejestracji na urządzeniach z Androidem 9 i niższym
v.2.13.3 2023-10-17
 • Naprawiono konfiguracje aplikacji bez certyfikatów
 • Ulepszono weryfikację Play Integrity
 • Zmieniono kolejność kroków podczas aktywacji przez #afw
v.2.13.2 2023-09-04
 • Dodano parametr "domena" do konfiguracji Wi-Fi Enterprise
v.2.13.1 2023-08-25
 • Naprawiono profil Kontakty służbowe
v.2.13.0 2023-08-23
 • Dodano wsparcie dla Play Integrity
 • Dodano możliwość wyświetlenia logów podczas aktywacji
 • Dodano możliwość przejścia do ekranu "Wymagana interakcja" z głównego widoku
 • Dodano opcje "Zapamiętaj mnie" w profilu Kiosk
 • Naprawiono ustawienia Wi-Fi w profilu Kiosk
 • Naprawiono problem z lokalizacją przy nadawaniu profilu Geofencing
 • Zmieniono UI aplikacji
v.2.12.0 2023-06-05
 • Dodano możliwość instalacji aplikacji z pliku bez interakcji użytkownika dla aktywacji Profile Owner i Profile Owner (COPE) na urządzeniach Samsung z systemem Android 10 lub wyższym
 • Dodano możliwość przywracania danych służbowych w przypadku błędu synchronizacji aplikacji
 • Dodano obsługę Azure Active Directory
 • Dodano weryfikację wersji androida podczas aktywacji
 • Poprawiono restart aplikacji po wybraniu numeru na zablokowanyn urządzeniu
 • Poprawiono synchronizację statusu zablokowanych aplikacji
 • Poprawiono wyświetlanie notyfikacji o zmianie hasła
 • Poprawiono wyłączanie polityk bluetooth po dezaktywacji
 • Poprawiono ustawianie dokładności lokalizacji
 • Ulepszono sposób synchronizacji danych użytkownika
 • Ulepszono UI/UX
 • Usunięto wsparcie dla kiosk kontener apliakcji
v.2.11.1 2023-02-28
 • Naprawiono instalację aplikacji Proget Backup po wdrożeniu
 • Naprawiono konfiguracje aplikacji z certyfikatami
v.2.11.0 2023-02-20
 • Dodano politykę Powiadomienia na zablokowanym ekranie dla aktywacji Device Owner
 • Dodano politykę Przechowuj zdjęcia z blokady urządzenia dla aktywacji Device Owner
 • Dodano opcję ukrytych aplikacji w Kiosku
 • Dodano wysyłanie adresu do danych lokalizacji
 • Dodano wysyłanie statusu sim pinning
 • Dodano profil Mapowanie certyfikatu
 • Dodano tłumaczenia ukraińskie
 • Naprawiono wymuszanie aktualizacji zainstalowanych aplikacji
 • Naprawiono problemy z przydzielaniem uprawnień Bluetooth
 • Naprawiono dezaktywację podczas rejestracji
 • Naprawiono dezaktywację w przestrzeni zarządzanej po wystąpieniu błędu bazy danych
 • Naprawiono usuwanie konta Android Enterprise w przestrzeni zarządzanej po wystąpieniu błędu bazy danych
 • Naprawiono polityki dotyczące udostępniania transmisji danych dla Samsung Knox
 • Naprawiono usuwanie restrykcji profilu Łączność po dezaktywacji
 • Naprawiono wysyłanie hasła na urządzenie w profilu Wi-Fi z konfiguracją Enterprise
 • Naprawiono problemy z certyfikatem SSL po zmianie daty na urządzeniu
 • Naprawiono nakładanie się profilu Kiosk
 • Naprawiono wyłączanie kiosku po wystąpieniu błędu bazy danych dla aktywacji Samsung Knox
 • Naprawiono nakładanie się restrykcji w profilu Geofencing
 • Naprawiono aktywację urządzeń Samsung z Androidem 13
 • Zmieniono e-mail administratora na opcjonalny
 • Zmieniono i ujednolicono metodę anulowania rejestracji
 • Ulepszono UI/UX
 • Ulepszono informacje o błędach podczas rejestracji
 • Ulepszono optymalizacja baterii aplikacji Proget na urządzeniach Samsung
v.2.10.3 2022-11-25
 • Naprawiono funkcję spróbuj ponownie przy widoku błędu bazy danych
 • Naprawiono czyszczenie danych aplikacji dla aktywacji COPE
 • Naprowiono zdejmowanie kiosku przy błędzie bazy danych
v.2.10.2 2022-10-27
 • Naprawiono problem z wyłączaniem przycisków nawigacji w kiosku
v.2.10.1 2022-10-26
 • Naprawiono problem z profilem Kiosk
v.2.10.0 2022-10-25
 • Dodano informacje o typie połączenia
 • Dodano wyświetlanie UUID urządzenia
 • Dodano dostęp do użycia danych jako opcjonalny
 • Dodano blokadę urządzenia w reakcjach dla braku połączenia z serwerem
 • Zmieniono uprawnienie dostępu do danych, teraz jest opcjonalne
 • Zmieniono sposób sprawdzania nieaktywności urządzenia
 • Zmieniono logo Proget
 • Poprawiono stylowanie w widoku dokumentów firmowych
 • Poprawiono zabezpieczenie aktywacji urządzeń dla systemu Android 8 i 9
 • Poprawiono MTP - powiadomienia przy zmianach połączenia sieciowego
 • Poprawiono problemy z FCM
 • Poprawiono problemy z kioskiem
 • Poprawiono problemy z politykam
 • Poprawiono problemy z dokładnością lokalizacji
v.2.9.3 2022-07-07
 • Naprawiono czyszczenie danych aplikacji dla aktywacji PO i COPE
 • Dodano funkcję spróbuj ponownie przy widoku błędu bazy danych
v.2.9.2 2022-06-22
 • Naprawiono problem z duplikacją kontaktów podczas aktualizacji profilu
 • Naprawiono dostępność do lokalizacji
 • Naprawiono wartość domyślną polityki Pozwalaj na zmianę tapety ekranu
 • Naprawiono problemy z tapetą w kiosku
 • Naprawiono uruchamianie aplikacji w kiosku po restarcie urządzenia
 • Naprawiono powiadomienie o zmianie hasła dla Aktywacji Profile Owner COPE
 • Zmieniono wsparcie ustawień w kiosku dla urządzeń z Androidem poniżej 9
v.2.9.1 2022-05-27
 • Naprawiono usuwanie restrykcji nałożonych przez profil Lokalizacja podczas dezaktywacji
 • Naprawiono nakładanie trybu utraconego podczas aktywacji jeśli polityka zabrania używania dwóch kart SIM
 • Naprawiono dodawanie konta zarządzanego, gdy polityki blokują zarządzanie kontem
 • Dodano opcję wyczyszczenia danych urządzenia z poziomu ustawień aplikacji Proget
 • Dodano opcję wyświetlania dostępnych sieci Wi-Fi w ustawieniach Kiosku
 • Dodano opcję danych komórkowych w ustawieniach Kiosku
v.2.9.0 2022-05-16
 • Dodano nowy proces rejestracji
 • Dodano opcję wyświetlania własnej umowy EULA podczas aktywacji
 • Dodano obsługę rejestracji za pomocą danych dostarczonych przez KME
 • Dodano wysyłanie statusu Lost Mode
 • Dodano wysyłanie statusu Kiosku
 • Dodano automatyczne włączanie Kiosku po czasie ustawionym przez administratora
 • Dodano ustawienia Wi-Fi calling w Kiosku
 • Dodano politykę Pozwalaj na udostępnianie przez Bluetooth dla aktywacji Device Owner
 • Dodano politykę Pozwalaj na zmianę tapety ekranu dla aktywacji Device Owner
 • Dodano politykę blokowania kart SIM kodem PIN dla urządzeń Samsung z aktywacją Device Owner
 • Dodano usuwanie certyfikatu dodanego poprzez konfigurację zarządzaną po dezaktywacji
 • Naprawiono odpinanie polityki po dezaktywacji na urządzeniach z Androidem R+
 • Naprawiono usuwanie certyfikatu po usunięciu profilu Certyfikat
 • Naprawiono wibrację wiadomości alarmowych
 • Naprawiono opcję Zezwalaj na wykorzystywanie danych mobilnych w profilu Kopia zapasowa
 • Naprawiono powiadomienie o zmianie hasła, gdy polityka została zmieniona na wystarczające hasło
 • Naprawiono pliki i foldery o tej samej nazwie w profilu Dokumenty firmowe
 • Naprawiono zadanie wielokrotnego resetowania hasła
 • Zmieniono tryb Utracony, aby był wyświetlany zawsze nad ekranem blokady
 • Zmieniono politykę Pozwalaj przywracać urządzenie do ustawień fabrycznych na urządzeniach Samsung z aktywacją Device Owner, aby zablokować go również z trybu odzyskiwania
 • Zmieniono edycję profilu kontaktu, aby pobrać nowe kontakty VCard przed usunięciem starych kontaktów
 • Usunięto Kiosk mieszany
 • Usunięto wsparcie dla profilu Kiosk pojedyncza aplikacja dla urządzeń z aktywacją Samsung Knox
v.2.8.10 2022-02-24
 • Naprawiono wysyłanie informacji o statusie hasła
v.2.8.9 2022-01-20
 • Naprawiono awarię aplikacji w trybie utraconym przy braku aplikacji do wykonywania połączeń
v.2.8.8 2022-01-19
 • Naprawiono wysyłanie lokalizacji podczas inicjowania połączenia telefonicznego
 • Usunięto wysyłanie informacji o połączeniu z lokalizacją
v.2.8.7 2022-01-03
 • Naprawiono zarządzaną konfigurację z certyfikatem SCEP
v.2.8.6 2021-12-02
 • Dodano obsługę polityki Wi-Fi w ustawieniach Kiosku
 • Naprawiono politykę Pozwalaj dodawać i usuwać konta użytkowników dla aktywacji Device Owner
v.2.8.5 2021-11-30
 • Dodano Ustawienia do profilu Kiosk
v.2.8.4 2021-11-08
 • Naprawiono anulowanie polityk aktywacji Device Owner po dezaktywacji
v.2.8.3 2021-11-03
 • Naprawiono problemy z pobieraniem obrazów w kiosku
v.2.8.2 2021-10-13
 • Naprawiono mapowanie wartości wielokrotnego wyboru w zarządzanej konfiguracji
 • Dodano nakładanie profilu APN każdorazowo po włożeniu karty SIM
v.2.8.1 2021-10-04
 • Naprawiono wyłączanie paska stanu i przycisków nawigacyjnych w Kiosku
v.2.8.0 2021-09-21
 • Dodano obsługę aktywacji Profile Owner COPE
 • Dodano możliwość dodawania wielu profili APN do urządzenia
 • Dodano możliwość pozostawienia aplikacji systemowych dla aktywacji DO / PO w zakładce Ustawienia
 • Dodano nowe polityki dla aktywacji Device Owner i Profile Owner
 • Dodano funkcje zmiany orientacji, wyłączenia nagłówka oraz wejścia do RecentApps w profilu Kiosk
 • Dodano możliwość wyboru siatki aplikacji oraz położenia aplikacji w profilu Kiosk
 • Dodano możliwość pobierania plików do folderu Pobrane na urządzeniu w profilu Dokumenty firmowe
 • Dodano akcję Wyczyść dane urządzenia dla aktywacji Profile Owner (COPE)
 • Dodano opcję preferowanego APN dla konfiguracji Samsung w profilu APN
 • Dodano akcję Wyczyść dane aplikacji dla aktywacji Device Owner i Profile Owner
v.2.7.6 2021-09-01
 • Naprawiono rejestrację urządzeń Hammer z użyciem danych mobilnych
v.2.7.5 2021-07-11
 • Naprawiono migrację bazy danych
v.2.7.4 2021-07-07
 • Naprawiono migrację bazy danych dla niektórych urządzeń
v.2.7.3 2021-07-06
 • Dodano opcję wyświetlania szczegółów błędu z opcją udostępniania przy starcie aplikacji
v.2.7.2 2021-06-24
 • Naprawiono wysyłanie aktywnych administratorów urządzeń bez profilu MTP
 • Naprawiono zbieranie informacji o wyłączonych aplikacjach
v.2.7.1 2021-06-22
 • Naprawiono profil Lokalizacja
v.2.7.0 2021-06-22
 • Dodano włączanie / wyłączanie lokalizacji na aktywacji Device Owner i urządzeniach z Androidem 11+
 • Dodano politykę haseł Wzór
 • Dodano politykę Maksymalny czas do blokady
 • Dodano politykę Pozwalaj używać aparatu dla aktywacji Device Owner
 • Dodano politykę Pozwalaj używać mikrofonu dla aktywacji Device Owner
 • Naprawiono edycję profilu lokalizacji, gdy nałożone są ograniczenia aplikacji
 • Naprawiono obsługę niepożądanych zmian DNS WiFi, gdy dane komórkowe są włączone podczas zmiany WiFi
 • Usunięta E-FOTA
 • Usunięto zmiany polityki powiadomień Nie przeszkadzać
v.2.6.4 2021-05-12
 • Usunięto obsługę trybu nie przeszkadzać
v.2.6.3 2021-05-07
 • Naprawiono AutoEnroll na tabletach Lenovo
v.2.6.2 2021-04-27
 • Naprawiono przyczynę dezaktywacji dla aktywacji Device Owner
 • Naprawiono eksport dzienników zdarzeń
 • Naprawiono wyświetlanie wiadomości alarmowej
v.2.6.1 2021-04-21
 • Dodano informacje logowania o poprawnym / niepoprawnym wprowadzeniu hasła
 • Dodano informacje logowania o włączeniu trybu utraconego po osiągnięciu maksymalnego limitu hasła
 • Dodano komunikat o błędzie, gdy wystąpił nieznany błąd podczas tworzenia kopii zapasowej
 • Naprawiono czyszczenie danych służbowych na aktywacji Device Owner, gdy profil Kiosk jest włączony
 • Usunięto rejestrowanie stanu aktywności LostMode na aktywacjach Knox
v.2.6.0 2021-04-19
 • Dodano wiadomość z dialogiem dla aktywacji Device Owner i Anty Fraud
 • Dodano czyszczenie danych służbowych dla aktywacji Device Owner
 • Dodano wysyłanie kodu wersji aplikacji w statusie urządzenia
 • Dodano politykę przywracania urządzenia do ustawień fabrycznych dla aktywacji Device Owner
 • Dodano politykę weryfikacji aplikacji Play Protect dla aktywacji Profile Owner
 • Dodano politykę skomplikowanego hasła
 • Dodano nieautoryzowaną reakcję HTTP inną niż dezaktywacja
 • Zmieniono narzędzie do pobierania ikon
 • Usunięto wsparcie dla aktywacji i migracji Hybrydy
 • Naprawiono stan polityki tapet po dodaniu / edycji / usunięciu profilu tapety
 • Naprawiono status polityki po instalacji aplikacji z nieznanych źródeł z interakcją na aktywacji Profile Owner
 • Naprawiono wysyłanie nieprzyznanego statusu uprawnienia do rysowania na Androidzie niższym niż 10
 • Naprawiono rejestrację Profile Owner za pomocą kodu QR na urządzeniach Hammer
v.2.5.4 2021-03-16
 • Dodano optymalizacje pamięci
v.2.5.3 2021-03-04
 • Naprawiono usuwanie konfiguracji aplikacji enterprise podczas aktualizacji aplikacji
v.2.5.2 2021-03-03
 • Dodano usprawnienia wysyłania informacji przy starcie aplikacji
 • Naprawiono dodanie profilu Tapety gdy poprzednie dodanie zakończyło się niepowodzeniem
 • Naprawiono start aplikacji podczas gdy opcja "Pozwalaj na aktywność w tle" jest wyłączona
v.2.5.1 2021-03-01
 • Naprawiono migrację bazy danych dla systemu Android 5.x
v.2.5.0 2021-02-19
 • Dodano konfigurację APN dla aktywacji Device Owner
 • Dodano wysyłanie stanu baterii
 • Dodano obsługę dezinstalacji niechcianej aplikacji z profilu MTP
 • Dodano wyświetlanie wymaganych powiadomień po usunięciu aplikacji z ostatnio używanych aplikacji
 • Dodano weryfikację tokena resetowania hasła przy uruchamianiu aplikacji i zmianę zasad haseł przy aktywacji DO i PO
 • Naprawiono rejestrację za pomocą kodu QR dla urządzeń z systemem Android 11
 • Naprawiono połączenie Ethernet traktowane jako połączenie WiFi w profilu MTP
v.2.4.11 2021-01-25
 • Naprawiono obsługę błędów podczas zmiany tapety
 • Naprawiono dodawanie profilu lokalizacji, gdy poprzedni profil lokalizacji nie został całkowicie usunięty
 • Dodano kilka optymalizacji pamięci
v.2.4.10 2021-01-11
 • Poprawki błędów
v.2.4.9 2021-01-04
 • Ulepszono poprawkę konfiguracji zarządzanej z wersji 2.4.8
v.2.4.8 2020-12-29
 • Naprawiono obsługę konfiguracji zarządzanej przez aplikację po aktualizacji
v.2.4.7 2020-12-21
 • Naprawiono obsługę konfiguracji zarządzanej przez aplikację po odinstalowaniu
v.2.4.6 2020-12-09
 • Dodano sprawdzanie stanu karty Sim w specyfikacji CallForward
 • Naprawiono tworzenie logów audytowych gdy ich nie ma
v.2.4.5 2020-11-27
 • Naprawiono pobieranie numeru seryjnego dla aktywacji Profile Owner
v.2.4.4 2020-11-26
 • Naprawiono problem z aktywacją Profile Owner
v.2.4.32020-11-25
 • Dodano nazwe pakietu dla aplikacji Samsung Timezone do białej listy w profilu Restrykcje Aplikacji
 • Naprawiono wysyłanie raportu zużycia danych dla niektórych urządzeń
 • Naprawiono status usuwania profilu Exchange
v.2.4.22020-11-20
 • Zmieniono wersje "Target SDK" na 29
 • Dodano wymaganą interacje przy profilu WiFi dla Androida 10+ oraz aktywacji Android Enterprise
 • Dodano możliwość wykonywania połączeń podczas trybu utraconego przy aktywacji Device Owner
 • Naprawiono wyjście z kiosku na aktywacji Device Owner
 • Usunięto wsparcie dla profilu WiFi dla wersji Androida 10+ przy aktywacjach innych niż Android Enterprise
v.2.4.12020-10-30
 • Dodano aplikacje Android System WebView na białą liste aplikacji
 • Usunięto stopkę z profilu Kiosk
v.2.4.02020-10-26
 • Dodano opcje personalizacji w profilu Kiosk dla typu rejestracji Device Owner
 • Dodano aktywacje darmowej licencji Knox dla wszystkich typów rejestracji
 • Dodano sprawdzanie Samsung Knox warranty biy w profilu MTP
 • Dodano wsparcie dla wielu wersji aplikacji
 • Dodano notyfikowanie serwera o statusie hasła
 • Dodano komunikat o wymaganym restarcie po wyczyszczeniu danych w trybie Safe Mode na typie rejestracji Work Managed Device
 • Dodano zasady blokowania konfiguracji WiFi dla typu rejestracji Work Managed Device
 • Dodano ustawianie zdefiniowanego hasła serwisowego dla urządzeń
 • Dodano wsparcie dla języka rumuńskiego
 • Naprawiono błędy OOM podczas pobierania danych telefonu
 • Naprawiono sprawdzanie trybu lokalizacji dla Androida 9
 • Naprawiono pobieranie rozmiaru karty SD gdy polityka zabrania na korzystanie z karty SD
 • Naprawiono działanie polityki związane z wygaśnieciem hasła
 • Naprawiono błąd związany z wykonywaniem połączeń w trybie Lost Mode
v.2.3.62020-08-21
 • Naprawiono błąd związany z wysyłaniem informacji o zmienie karty SIM
v.2.3.52020-08-11
 • Naprawiono błąd związany z migracją Country Code
v.2.3.42020-07-03
 • Naprawiono aktywację urządzenia poprzez automatyczną rejestrację wraz z wykorzystaniem afw#progetmdm
 • Poprawiono instalację aplikacji, które znajdują się na białej liście w regułach aplikacji dla aktywacji Android Enterprise
v.2.3.32020-06-30
 • Poprawiono uruchamianie aplikacji po restarcie z niedokończoną aktywacją Knox
v.2.3.22020-06-26
 • Poprawiono problemy z optymalizacją baterii na Samsung Knox
v.2.3.12020-06-25
 • Naprawiono logownie do kiosku za pomocą QR kodu na urządzeniach Zebra
v.2.3.02020-06-25
 • Dodano nakładanie profili poprzez profil Geofencing
 • Dodano obsługę białej i czarnej listy aplikacji do profilu lokalizacja dla aktywacji Device Owner
 • Dodano uprawnienie rysowania po aplikacji do wymaganych uprawnień
 • Dodano zakładki do widoku aplikacji (Plik/Sklep)
 • Dodano kod QR dla aktywacji Profile Owner dla urządzeń z Androidem 10+
 • Dodano informacje zwrotną aplikacji dla aktywacji Android Enterprise
 • Dodano weryfikację pliku tapety w profilu tapeta dla urządzeń z Android 10
 • Zmieniono widok zmiany hasła na systemowy
 • Naprawiono błąd "out of memory" występujący podczas wysyłania backup'u z dużymi plikami
 • Naprawniono usuwanie profilów kontakty służbowe, gdy różne profile posiadały identyczne kontakty
 • Naprawiono notyfikację informującą o wygaśnięciu hasła dla aktywacji Profile Owner
 • Naprawiono kolejkę pobieranie aplikacji
 • Akceptacja EULA została usunięta z procesu aktywacji
 • Usunięto kompatybilność dla kiosku Mieszanego oraz Pojedyncza Aplikacja dla aktywacji Samsung Knox oraz urządzeń Android 10+
v.2.2.162020-06-16
 • Naprawiono zawieszanie się aplikacji po aktualizacji z wersji 1.9.x
v.2.2.152020-06-10
 • Naprawiono awarie aplikacji spowodowane przez komponent wspierający Knox 2.x w urządzeniach z Android 8+ i Knox 3.x
v.2.2.142020-05-14
 • Poprawiono proces instalacji aplikacji z pliku dla aktywacji Android Enterprise Device Owner
v.2.2.132020-04-24
 • Naprawiono przydzielanie uprawnień aplikacji dla urządzeń z aktywacją Samsung KNOX oraz Androidem 5.*
v.2.2.122020-04-21
 • Poprawiono obsługę kluczy ukrytych przy konfigurowaniu aplikacji
v.2.2.112020-04-02
 • Usprawniono proces dodawania konta Android Enterprise
v.2.2.102020-03-30
 • Dodano obsługę ponownego dodawania konta Enterprise dla aktywacji Device Owner
 • Zablokowano możliwość usunięcia konta Enterprise dla aktywacji Device Owner
v.2.2.92020-03-11
 • Dodano obsługę profilu SCEP dla aktywacji Android Enterprise (Profile Owner i Device Owner)
v.2.2.82020-03-05
 • Naprawiono automatyczną rejestrację urządzeń dodanych do KME z przypisanym profilem device admin
v.2.2.72020-02-27
 • Naprawiono usuwanie profilu ActiveSync podczas dezaktywacji urządzenia
 • Dodano obsługę profilu SCEP dla aktywacji Knox
 • Naprawiono działanie polityki Ważności hasła
 • Poprawiono działanie profilu Kiosk w trybie kontener aplikacji
v.2.2.62020-02-17
 • Poprawiono błąd ze zbędnym przechowywaniem plików aplikacji Proget po jej odinstalowaniu
v.2.2.52020-02-13
 • Naprawiono aktywacje przy użyciu Knox Mobile Enrollment
v.2.2.42020-02-10
 • Naprawiono czyszczenie danych w trybie awaryjnym dla aktywacji Android Enterprise - Device Owner
v.2.2.32020-01-29
 • Naprawiono wysyłanie informacji "Urządzenie podłączyło się do niezabezpieczonej sieci Wi-Fi" gdy w profilu MTP opcja nie jest włączona
 • Dodano notyfikacja dla urządzeń z Androidem 8 i nowszym podczas połączenia się z nieznanym Wi-Fi
  • Od Android 8 urządzenia muszą mieć załączony GPS, aby zweryfikować połaczenie Wi-Fi
v.2.2.22020-01-21
 • Naprawiono działanie profilu Kiosk z funkcją "Wyłącz przyciski nawigacji"
  • Przyciski nawigacji urządzenia były wyłączone mimo innych ustawień profilu Kiosk.
v.2.2.12020-01-16
 • Naprawiono błąd w kiosku z wieloma aplikacjami, który domyślnie wymagał logowania, jeśli konsola nie została zaktualizowana do v.2.2
v.2.2.02020-01-15
 • Wydzielono funkcję kopii zapasowych do osobnej aplikacji Proget Backup
  • Wraz z wersją 2.2 funkcje wykonania i przywracania kopii zapasowych kontaktów, wiadomości oraz listy połączeń będą wykonywane przez osobną aplikację Proget Backup
 • Dodano Kiosk z opcją "Wymagaj logowania"
  • Funkcja pozwala na używanie Kiosku w trybie wiele aplikacji z opcją wymagającą uprzedniego zalogowania. Aby uruchomić tak skonfigurowany Kiosk, użytkownik musi wprowadzić dane logowania. Funkcja dostępna jest dla aktywacji Android Enterprise - Device Owner
v.2.1.42019-12-20
 • Dodano przycisk Połącz dla profili Wi-Fi w zakładce Urządzenie będzie wyświetlony nowy użytkownik.
 • Usprawniono proces automatycznego połączenia z ukrytymi sieciami Wi-Fi wyznaczonych przez profile Wi-Fi.
v.2.1.32019-12-16
 • Naprawiono błąd związany z wysyłaniem się konfiguracji aplikacji.
 • Ulepszono aktywacje Profile Owner i Device Owner
v.2.1.22019-12-12
 • Naprawiono błąd związany z polityką odblokowywania urządzenia za pomocą odcisku palca dla aktywacji Profile Owner oraz Device Owner.
v.2.1.12019-12-06
 • Naprawiono błąd ze zdalnym sterowaniem urządzeń przy korzystaniu z pulpitu zdalnego dla urządzeń z Samsung KNOX
v 2.1.02019-12-05
 • Wprowadzono nowy profil Geofencing.
  • Profil Geofencing ma na celu monitorowanie oraz zdefiniowanie stref, w których użytkownik może się poruszać. Pozwala administratorowi monitorować oraz ustalać strefy, w obrębie których użytkownik może przebywać. Administrator urządzenia może wcześniej zdefiniować działania na urządzeniu, które zostaną wykonane w momencie gdy użytkownik będzie przebywał w strefie bądź będzie znajdował się poza nią. W momencie przekroczenia ustalonej strefy przez użytkownika, wykonywane są wcześniej zdefiniowane działania na urządzeniu.
v.2.0.22019-11-07
 • Wprowadzono zmiany w polityce „Podejmij działanie po przekroczeniu czasu braku aktywności urządzenia”.
  • Działanie ustalone w polityce nie zostało wykonane po upływie wyznaczonego czasu. Obecnie odnotowane braku aktywności (określonego w polityce), skutkuje prawidłowym zajściem ustalonej akcji.
v.2.0.12019-11-07
 • Naprawiono aktywację Android Enterprise Device Owner
 • Poprawiono aktywacje urządzeń z wersją Knox 3.4+
v.2.0.02019-10-28
 • Wprowadzono zmiany interfejsu użytkownika w aplikacji Proget
  • Wygląd aplikacji Proget został całkowicie zmieniony. Wszystkie karty mają teraz bardziej nowoczesny i spójny wygląd.
 • Wprowadzono nowy profil Mobile Threat Prevention
  • Profil Mobile Threat Prevention (MTP) ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich zarejestrowanych urządzeń. Pozwala administratorowi monitorować flotę urządzeń i automatycznie konfigurować reakcje na naruszenie bezpieczeństwa.
v.1.14.52019-09-20
 • Poprawiono działanie profilu Reguły Aplikacji
  • Naprawiono błąd występujący podczas dodawania i edycji profilu
v.1.14.42019-09-19
 • Usunięto okno z informacją pojawiającą sie podczas zapisywania nowego kontaktu przez użytkownika w profilu kontakty służbowe
  • Okno informowało o możliwej utracie kontaktów, które zostały zapisane przez użytkownika do profilu kontaktów służbowych. Aktualnie pojawienie się dialogu z informacją jest niepotrzebne, gdyż wprowadzona w 1.14.0 funkcjonalność zapobiega takiej sytuacji.
v.1.14.32019-08-30
 • Usunięto predefiniowaną listę zablokowanych i odblokowanych aplikacji systemowych dla aktywacji Work Pofile
  • Wcześniej aplikacja miała listy włączonych i wyłączonych aplikacji systemowych
 • Usunięto czas oczekiwania na wykonanie się zadań dodania/edycji profilu Kontakty służbowe
  • Wcześniej aplikacja posiadała ustawiony czas dla wykonania się zadania, po którego upływie niezakończone zadanie zostało przerywane.
 • Naprawiono proces tworzenia się kontenera dla aktywacji Profile Owner
  • Na niektórych urządzeniach występował problem z utworzeniem kontenera podczas aktywacji Profile Owner
 • Naprawiono statusy zablokowanych/odblokowanych aplikacji podczas aktywacji Profile Owner
v.1.14.22019-08-19
 • Dostęp do obszaru z niewłaściwego wątku
v.1.14.12019-08-16
 • Usunięcie profilu kontaktów przed migracją do 1.14 bez migracji
v.1.14.02019-08-16
 • Dodano blokowanie odinstalowania aplikacji oznaczonych jako "wymagane"
  • Funkcja zabezpiecza aplikacje oznaczone jako "wymagane" przed usunięciem z urządzenia.
 • Dodano przechowywanie identyfikatorów kontaktów dodanych przez profil Kontakty
  • Funkcja identyfikuje dodany przez użytkownika kontakt na urządzeniu, który został zapisany w profilu Kontakty. Po usunięciu profilu dopisane przez użytkownika kontakty pozostają na urządzeniu.
 • Poprawiono automatyczną aktywację
  • Poprawki usprawniają działanie i stabilność automatycznej aktywacji.
 • Naprawiono pobieranie danych karty SIM dla urządzeń z Androidem 5.0
 • Poprawiono wysyłanie powodu dezaktywacji urządzenia
v.1.13.52019-08-08
 • Naprawiono uruchamianie aplikacji dla urządzeń posiadających DirectBoot oraz aktywację Profile Owner
  • Na niektórych urządzeniach obsługujących DirectBoot, które posiadały aktywację Profile Owner występował problem z działaniem aplikacji. Po uruchomieniu aplikacji pojawiał się widok ładowania, który nie znikał . Wprowadzone zmiany naprawiają działanie aplikacji.
v.1.13.42019-07-31
 • Naprawiono obsługę błędnego dodania konta Android Enterprise podczas aktywacji Android Enterprise: Device Owner
 • Poprawka pozwala na kolejną próbę aktywowania urządzenia po nieudanym dodaniu konta Android Enterprise podczas aktywacji.
v.1.13.32019-07-24
 • Naprawiono "RegType"
 • Poprawka sprawdza typ rejestracji zapisany w pamięci podręcznej urządzenia. Jeśli posiada on wartość "null" lub "not_registered", to zostanie pobrany właściwy rodzaj aktywacji z bazy danych i zmienna zostanie zaktualizowana.
v.1.13.22019-07-19
 • Naprawiono powiadomienie DirectBoot na urządzeniach Samsung
 • Urządzenia Samsung przed poprawką wyświetlały powiadomienia funkcjonalności DirectBoot, obecnie jeszcze nie wprowadzonej dla nich w aplikacji.
v.1.13.12019-07-18
 • Dodano okno przerwania automatycznej rejestracji
  • Nowa funkcja pozwala na przerwanie automatycznej rejestracji za pomocą przycisku "back" i zakceptowaniu informacji wyświetlonej w dodanym oknie.
 • Dodano przyznawanie brakujących uprawnień dla aktywacji Android Enterprise podczas uruchamiania aplikacji
  • Uruchomienie aplikacji powoduje sprawdzenie i przyznanie niezbędnych do działania uprawnień jeśli ich brakuje
v.1.13.02019-07-08
 • Dodano automatyczną rejestrację urządzeń
  • Nowa funkcja pozwala na aktywację urządzenia przy użyciu automatycznej rejestracji
 • Dodano DirectBootAware dla Android Enterprise Work Managed Device - reset hasła po restarcie urządzenia
  • Dla urządzeń z Androidem 8+ posiadających File-Based Encryption po restarcie urządzenia wprowadzono możliwość resetu hasła
 • Dodano reaktywację licencji Knox
  • Po aktywacji systemu Android licencja Knox jest automatycznie reaktywowana
 • Zmieniono proces instalacji certyfikatu (Android MDM)
  • Urządzenie po dodaniu profilu certyfikat otrzymuje wymaganą interakcję, która po kliknięciu pozwala na jego zainstalowanie
v.1.12.02019-06-06
 • Dodano wysyłanie listy wykrytych aplikacji, które posiadają uprawnienia administratora
 • Dodano resetowanie hasła dla urządzeń Android 9 z aktywacją Knox MDM
 • Dodano informowanie użytkownika o niemożliwości permanentnego dodania kontaktu do profilu kontaktów z urządzenia
 • Dodano konfiguracje Smart Lock do polityk
 • Dodano obsługę profilu łączności
 • Poprawiono usuwanie błędnie dodanego profilu Kiosk z listy profili na urządzeniu
 • Zmieniono logo Proget
 • Naprawiono wymuszanie resetowania hasła - Profile Owner
 • Naprawiono przenoszenie plików do innych folderów w profilu dokumenty służbowe
v.1.11.92019-05-16
 • Poprawiono pobieranie numerów seryjnych
v.1.11.82019-05-08
 • Dodano tłumaczenia w języku rosyjskim
 • Poprawiono obsługę przywracania ustawień fabrycznych
 • Dodano powód deaktywacji urządzenia
v.1.11.72019-04-05
 • Poprawiono wysłanie raportu zużycia danych
 • Poprawiono wsparcie wsteczne konfiguracji danych biometrycznych
v.1.11.62019-04-01
 • Poprawiono aktualizację aplikacji Proget z wersji niższych niż 1.5
 • Poprawiono datę podczas eksportu smsów
v.1.11.52019-03-29
 • Naprawiono stan polityki przyznawania uprawnień dla Android Enterprise
v.1.11.42019-03-25
 • Android Profile Owner - dodano obsługę identyfikowania kontaktu służbowego dla połączeń przychodzących
 • Dodano obsługę konfiguracji siatkówki i rozpoznawania twarzy podczas odblokowania urządzenia
  • Funkcja umożliwia użytkownikowi konfigurację skanera tęczówki lub rozpoznawanie twarzy i wykorzystanie tej funkcji do odblokowywania urządzenia. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system Android 9.0 lub nowszy.
 • Poprawiono działanie profilu reguł aplikacji
v.1.11.32019-02-27
 • Android Profile Owner - dodano obsługę wyszukiwania kontaktów służbowych w strefie prywatnej
v.1.11.22019-02-25
 • Naprawiono wykonywanie raportów zużycia danych
v.1.11.12019-02-22
 • Poprawiono działanie wykonywania kopii zapasowej
  • Poprawiono wykonywanie kopii zapasowej zaraz po restarcie urządzenia
 • Poprawiono działanie profilu kontakty służbowe
 • Poprawiono działanie pulpitu zdalnego
v.1.11.02019-02-15
 • Dodano powiadomienie o wygaśnięciu hasła
  • Przed wygaśnięciem hasła na urządzeniu użytkownik zostanie powiadomiony o dacie wygaśnięcia oraz uzyska możliwość zmiany hasła po kliknięciu w odpowiedni przycisk w powiadomieniu.
 • Zmieniono sposób wykonywania kopii zapasowej na inkrementalny
  • Kopia zapasowa będzie od teraz wykonywana w sposób inkrementalny. To znaczy, że w momencie wykonywania kopii, na serwer zostają wysłane jedynie dane, które zostały dodane lub zmodyfikowane od czasu przesłania ostatniej kopii. Zmiana powinna znacznie wpłynąć na przyspieszenie wykonania kopii oraz zmniejszenie zużycia danych podczas tego procesu.
 • Dodanie powiadomienia o wygaśnięciu licencji KNOX
  • Po wygaśnięciu licencji KNOX na urządzeniu, użytkownik otrzyma powiadomienie, dzięki któremu będzie mógł ją odnowić (jeśli na serwerze MDM udostępnione zostały aktualne licencje).
 • Poprawiono działanie profilu reguł aplikacji
  • Po zaktualizowaniu profilu aplikacje będą blokowane / odblokowywane dynamicznie (zamiast ponownego przypięcia całego profilu).
 • Poprawiono wyświetlanie danych o pamięci zewnętrznej urządzenia
v.1.10.22019-01-29
 • Poprawiono działanie profilu Kiosk w trybie kontener aplikacji
 • Poprawiono działanie zmiany hasła dla Android Enterprise
v.1.10.12019-01-29
 • Usunięto restrykcję WAP_PUSH
v.1.102019-01-22
 • Dodano możliwość używania Proget Remote Control dla wszystkich aktywacji Android
  • Można używać Proget Remote Control z jego pełnymi możliwościami na urządzeniach z aktywacjami Android (o ile pozwala na to API producenta urządzenia)
 • Dodano konfigurację Android Enterprise Wi-Fi
  • Użytkownik do typów aktywacji: Android Enterprise, Android Enterprise Profile Owner i Android Enterprise Device Owner będzie mógł dodać konfigurację profilu Wi-Fi
 • Obsługa aplikacji z ustawionym trybem administratora
  • The user will be notified of an unallowed action if he tries to delete or block the application with the administrator mode set on the device.
 • Dodano możliwość włączenia paska nawigacji w profilu KIOSK (Device Owner)
  • W konfiguracji profili KIOSK można włączyć wyświetlanie przycisków nawigacji na urządzeniu (Home, Back, Recent apps). Opcja dostępna jest jedynie dla aktywacji Android Enterprise - Device Owner.
 • Dodano politykę: Wymagaj blokady urządzenia przy błędnym haśle
  • Dla wszystkich aktywacji Android można teraz skonfigurować politykę "Wymagaj blokady urządzenia przy błędnym haśle". Polityka działa analogicznie do polityki "Ilość prób odblokowania", z tą różnicą że urządzenie nie jest przywracane do ustawień fabrycznych, a jedynie blokowane poprzez uruchomienie trybu Lost Mode.
 • Dodano możliwość pełnego wykorzystania aplikacji Proget Remote dla nie KNOX'owych aktywacji
  • Aplikacja Proget Remote działa teraz w poprawny sposób dla wszystkich aktywacji Android (można dokonywać interakcji z urządzeniem z poziomu konsoli Proget MDM). W tym celu użyto API Samsung'a.
v.1.9.52018-11-26
 • Naprawiono konfigurację aplikacji na Android Enterprsie - Profile Owner
v.1.9.42018-11-23
 • Zmiana EULA
  • Zmiana punktu 6 w End-user license agreement
v.1.9.32018-11-20
 • Poprawa profilu Kiosk
  • Zostało zablokowane wychodzenie z multikiosku dla Android 8+
 • Poprawa działania resetowania hasła dla aktywacji Samsung KNOX
  • W aplikacji mobilnej zostanie wymuszane pole do ustawienia nowego hasła, bez konieczności pamiętania wcześniej używanego