Changelog aplikacji Proget Filesharing dla systemu Android

v.1.4.0 2023-07-05
 • Zmieniono UI aplikacji
 • Poprawki błędów i inne usprawnienia
v.1.3.0 2021-12-13
 • Dodano możliwość ustawienia hasła do zasobu z konfiguracji zarządzanej przez użytkownika
v.1.2.3 2021-09-23
 • Dodano tłumaczenia w języku rosyjskim
 • Naprawiono zmienianie nazwy plików i folderów dla zasobów SMB
v.1.2.2 2021-08-31
 • Naprawiono wyświetlanie plików, gdy nie udzielono pozwolenia na pojedynczy plik
v.1.2.1 2021-05-12
 • Naprawiono połączenie z serwerami FTP działającymi w trybie aktywnym
v.1.2.0 2021-05-07
 • Dodano możliwość wyłączenia opcji dodawania, edytowania i usuwania zasobu w konfiguracji zarządzanej.
v.1.1.1 2021-04-02
 • Dodano więcej dzienników zdarzeń
 • Naprawiono zasoby SMB tylko do odczytu
v.1.1.0 2021-03-31
 • Dodano dziennik zdarzeń
v.1.0.2 2021-03-18
 • Naprawiono konfigurację zarządzaną
v.1.0.1 2021-03-15
 • Naprawiono walidację portu
v.1.0.0 2021-03-05
 • Dodano zasoby FTP
 • Dodano zasoby SMB
 • Dodano pobieranie i otwieranie plików
 • Dodano przesyłanie plików
 • Dodano ustawienia pamięci
 • Dodano zarządzaną konfiguracje