Akcje na urządzeniu z aktywacją iOS

W zakładce Moja Karta na karcie Aktywne urządzenia dostępne są operacje, które użytkownik może wykonać na urządzeniu.

Zablokuj ekran urządzenia

Akcja Zablokuj ekran urządzenia powoduje zablokowanie ekranu urządzenia, po którym konieczne jest wpisanie hasła (jeśli takie jest wymagane w ustawionej polityce).

Resetuj hasło

Po kliknięciu akcji Resetuj hasło konieczna jest zmiana hasła urządzenia. Resetuj hasło .

Wyczyść dane urządzenia

Akcja Wyczyść dane urządzenia przywraca ustawienia fabryczne urządzenia.

Wyczyść dane służbowe

Akcja Wyczyść dane służbowe służy do dezaktywacji urządzenia oraz usunięcia wszystkich danych służbowych zapisanych na urządzeniu.

Wyślij wiadomość

Akcja Wyślij wiadomość wysyła wiadomość tekstową do urządzenia, którą można odczytać w aplikacji Proget MDM

Po kliknięciu ikony pojawia się okno, w którym wpisujemy wiadomość.

Wiadomość alarmowa

Akcja Wiadomość alarmowa wysyła wiadomość tekstową, która jest dodatkowo sygnalizowana alarmem dźwiękowym.

Po kliknięciu ikony pojawia się okno, w którym wpisujemy wiadomość.

Odśwież urządzenie

Akcja Odśwież urządzenie odświeża komunikację z urządzeniem i pobiera jego aktualne dane.

Włącz\Wyłącz tryb Utracony

Jeśli posiadamy urządzenie w Trybie Nadzorowanym, mamy dostęp do akcji Włącz tryb Utracony.

Po kliknięciu na ikonę pojawia się okno, w kótre wpisujemy wiadomość i numer telefonu kontaktowego widoczne na zablokowanym urządzeniu. Zatwierdzamy przyciskiem Włącz.

Włączenie trybu utraconego ogranicza ilość operacji. Jedną z nich jest Wyłącz tryb utracony, która przywraca urządzenie do poprzedniego stanu. Jeśli posiadamy profil lokalizacja, możliwe jest zlokalizowanie zablokowanego urządzenia.