Now Loading

Dokumentacja Proget

FAQ

Co to jest MDM? (Mobile Device Management)

MDM – zarządzanie urządzeniami mobilnymi – to technologia zarządzania cyklem życia urządzenia umożliwiająca zespołowi IT wdrażanie, konfigurację, zarządzanie, obsługę i zabezpieczanie urządzeń mobilnych przez profile MDM zainstalowane na urządzeniach. Oprogramowanie MDM zapewnia zbiór zasobów, zdalną konfigurację poczty e-mail, aplikacji i WiFi, zdalne rozwiązywanie problemów oraz możliwość zdalnej blokady i wymazu w celu zabezpieczenia urządzenia i zgromadzonych na nim danych firmowych. MDM to podstawa kompleksowego rozwiązania do zarządzania mobilnością przedsiębiorstw (EMM, z ang. enterprise mobility management).

Czym jest MAM? (Mobile Application Management)

Technologie do MAM – zarządzanie aplikacjami mobilnymi – stosują kontrole zarządzania i zasad do poszczególnych aplikacji zamiast do całego urządzenia. Rozwiązania MAM zwykle oferują niestandardowy sklep z aplikacjami umożliwiający kontrolę i dostarczanie zarówno aplikacji opracowanych wewnętrznie, jak i aplikacji innych firm. Administratorzy IT mogą dodawać zabezpieczenia, szyfrowanie i kontrolę do aplikacji mobilnych, korzystając ze standardów AppConfig Community lub zestawu SDK (Software Development Kit) lub rozwiązań App Wrapping od dostawcy MAM.

Czym jest EMM? (Enterprise Mobility Management)?

EMM – zarządzanie mobilnością przedsiębiorstw – to niezależne od urządzenia i platformy rozwiązanie centralizujące zarządzanie, konfigurację i zabezpieczenia wszystkich urządzeń w organizacji, zarówno tych używanych w modelu BYOD, jak i firmowych. EMM wykracza poza tradycyjne zarządzanie urządzeniami i obejmuje zarządzanie i konfigurację aplikacji i zawartości firmowej. Kompleksowe rozwiązanie EMM obejmuje MDM, MAM, MCM (mobile content management, czyli zarządzanie zawartością mobilną), zarządzanie tożsamością w celu kontroli dostępu oraz aplikacje produktywności w celu ułatwienia dostępu do firmowej poczty e-mail, kalendarza, kontaktów, repozytoriów zawartości i stron intranetowych. Dobrze dobrane rozwiązanie EMM powinno zapewnić zarówno możliwości techniczne umożliwiające uproszczenie zarządzania, jak i zabezpieczenia dla zespołu IT, a także przyjemne użytkowanie dla pracownika.

Czym jest UEM? (Unified Endpoint Management)?

UEM – ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi – pozwala zespołowi IT zaprzestać korzystania z odrębnych narzędzi do zarządzania urządzeniami mobilnymi, tradycyjnymi i IoT. Rozwiązania UEM zapewniają kompleksowe i skoncentrowane na użytkowniku podejście do zarządzania wszystkimi punktami końcowymi poprzez połączenie tradycyjnego zarządzania przez klienta komputerami stacjonarnymi i PC za pomocą nowoczesnej platformy zarządzania mobilnością przedsiębiorstw (EMM). Kompleksowe rozwiązanie UEM umożliwia zespołowi IT zarządzanie użytkownikami i dostarczanie spójnego doświadczenia na wszystkich punktach końcowych, zabezpieczanie i zarządzanie pełnym cyklem życia urządzenia i dokonanie tego wszystkiego z użyciem jednej kompleksowej platformy.

Czym jest BYOD? (Bring Your Own Device)

BYOD – zasada w branży IT pozwalająca pracownikom używać własnych urządzeń do celów służbowych. Platformy EMM umożliwiają organizacjom wdrożenie strategii BYOD bez narażenia bezpieczeństwa i prywatności pracowników na ryzyko, poprzez oddzielenie danych służbowych i osobistych na urządzeniu. Oddzielenie to pozwala zespołowi IT zarządzać i zabezpieczać tylko dane służbowe na urządzeniu będącym własnością pracownika. Jeśli urządzenie kiedykolwiek będzie zagrożone lub gdy pracownik odejdzie z firmy, zespół IT ma możliwość usunięcia tylko danych związanych z pracą i pozostawienia elementów osobistych na urządzeniu w nietkniętej postaci.

Z jakimi aplikacjami działają profile pocztowe?

Zablokowano wyświetlanie profilu Active Sync lub IMAP / POP, które są używane w aktywacji Samsung Knox będą wymagały aplikacji Samsung Mail. Jeśli chcemy skonfigurować profil pocztowy na aktywacjach Android Enterprise Profile Owner czy Android Enterprise Device Owner, możemy to zrobić poprzez konfigurację aplikacji.

Co to jest tryb nadzorowany – iOS?

Tryb nadzorowany systemu iOS firmy Apple zapewnia administratorom więcej opcji podczas zarządzania urządzeniami firmy Apple, co jest przydatne w przypadku urządzeń należących do firmy wdrożonych na dużą skalę. Na przykład można ograniczyć funkcję AirDrop, uniemożliwić użytkownikom zmienianie nazwy urządzenia lub zastosować reguły aplikacji. Aby dodać urządzenie w trybie nadzorowanym należy skonfigurować profile Apple Business Manager lub użyć Apple Configurator. Warto dodać, że dla iOS 11 i poźniejszych urządzeń, konfiguracja profilu Apple Business Manager powinna być zawsze ustawiona domyślnie w trybie nadzorowanym.

Skąd się biorą aplikację na liście aplikacji?

Po aktywacji urządzenia, do systemu dodawane są automatycznie aplikacje z urządzenia. Użytkownik również posiada możliwość dodania aplikacji.

Jak uzyskać i korzystać z usługi Apple Business Manager?

Usługę Apple Business Manager można uzyskać poprzez dystrybutorów. Ich listę znajdziemy na podanej stronie.

Szczegółowe informacje jak używać Apple Business Manager można znaleźć na tej stronie.

Jakie systemy operacyjne urządzeń mobilnych wspieramy?

Zapewniamy wsparcie dla systemu Android 5.0 i nowszych, iOS 10.3 i nowszych oraz dla Windows 10.

Jakie porty w sieci należy odblokować, aby zadziałał pulpit zdalny?

443/TCP, 2222/TCP, 2222/UDP, 30000-59999/UDP – na urządzeniu i stronie komputera.