Now Loading

Proget Geofencing

Changelog Proget Geofencing

v.1.4.0 2023-06-12
  • Zmieniono UI aplikacji
  • Poprawki błędów i inne usprawnienia
v.1.3.1 2021-03-26
  • Dodano politykę prywatności
v.1.3.0 2021-03-18
  • Dodana EULA
v.1.2.0 2020-10-09
  • Dodano wsparcie dla języka rumuńskiego
v.1.1.0 2020-06-25
  • Dodano nakładanie profili poprzez profil Geofencing
v.1.0.0 2019-12-04
  • Pierwsza wersja