Now Loading

Konsola Proget

Changelog

v.2.15.7 2024-07-17
 • Naprawiono wyświetlanie pojedynczego elementu na liście rozwijanej w profilu Mapowanie certyfikatu
 • Usprawniono pobieranie ostatniej lokalizacji urządzeń na pulpicie
v.2.15.6 2024-07-16
 • Naprawiono czyszczenie danych urządzeń z aktywacją macOS
 • Naprawiono generowanie zadań po aktywacji urządzeń z ABM
 • Usunięto nieobsługiwane parametry przy generowaniu certyfikatów
v.2.15.5 2024-07-01
 • Naprawiono konfigurację aplikacji z aliasem SCEP
 • Naprawiono generowanie certyfikatów dla urządzeń Apple
v.2.15.4 2024-06-25
 • Usprawniono działanie priorytetów grup
v.2.15.3 2024-06-05
 • Naprawiono odświeżanie listy zainstalowanych aplikacji na urządzeniach z systemem iOS
v.2.15.2 2024-05-27
 • Naprawiono zmianę priorytetów grup z profilami unikalnymi
 • Naprawiono instalację aplikacji po oznaczeniu jej jako ze sklepu
 • Naprawiono usuwanie aplikacji z listy aplikacji na karcie urządzenia
v.2.15.1 2024-05-13
 • Naprawiono problem z duplikacją profilu Kontakty służbowe
v.2.15.0 2024-05-08
 • Dodano kolumny z dodatkowymi informacjami o grupach
 • Dodano kolumny z dodatkowymi informacjami o profilach
 • Dodano kolumny z dodatkowymi informacjami o konfiguracjach aplikacji
 • Dodano kolumny z dodatkowymi informacjami podczas eksportu listy urządzeń z zainstalowaną aplikacją
 • Dodano logi audytowe w wersji BETA w zakładce Audyt i logowanie
 • Dodano dodatkowe informacje dla wgranych plików w profilu Dokumenty firmowe
 • Dodano opcję wysłania kopii zapasowej na serwer z urządzenia, które nie jest wdrożone w konsoli Proget
 • Dodano funkcjonalność priorytetów grup w zakładce Grupy
 • Dodano szybkie akcje na pojedynczym wierszu w tabelach
 • Zmieniono działanie przypisywania polityk, profili, aplikacji i ich konfiguracji z grup zgodnie z ich priorytetami
 • Ulepszono wygląd podstawowych informacji na karcie użytkownika
 • Ulepszono wygląd podstawowych informacji na karcie urządzenia
 • Ulepszono działanie konfiguracji Runtime Permission
 • Zmieniono sposób konfiguracji profilu Łączność
 • Złączono tabele ‘Urządzenie’ i ‘Kontener’ aplikacji zainstalowanych na urządzeniu
 • Ujednolicono tłumaczenia dla zadań dodawania, edycji i usuwania profili
 • Naprawiono działanie ról dla zakładki Samsung KME w integracjach
v.2.14.5 2024-03-14
 • Usprawniono wyświetlanie ostatniej lokalizacji urządzeń
v.2.14.4 2024-03-13
 • Naprawiono problemy z wydajnością
 • Usprawniono wyświetlanie ostatniej lokalizacji urządzeń w zakładce Urządzenia
v.2.14.3 2024-02-27
 • Naprawiono wyświetlanie typu połączeń podczas eksportu informacji o urządzeniu
 • Naprawiono problem z generowaniem certyfikatu ze SCEP na urządzeniach iOS
v.2.14.2 2024-01-31
 • Naprawiono odnawianie certyfikatu w Apple Push Certificates Portal
v.2.14.1 2024-01-25
 • Naprawiono zakładkę z aplikacjami opcjonalnymi w Proget Store na aktywacjach iOS i macOS
v.2.14.0 2024-01-22
 • Dodano filtrowanie po lokalizacji w zakładce Urządzenia
 • Dodano nowy typ raportu – raport z logowań do Kiosku
 • Dodano możliwość wykorzystania profilu certyfikat z szablonu w profilu ActiveSync
 • Dodano nową aktywność w profilu MTP – brak hasła na urządzeniu
 • Dodano nową reakcję w profilu MTP – Zablokuj przestrzeń służbową
 • Dodano filtry w Menedżerze certyfikatów w zakładce Certyfikaty użytkownika
 • Dodano opcję unieważnienia certyfikatu użytkownika w Menedżerze certyfikatów
 • Dodano uwierzytelnienie za pomocą certyfikatu CA z Menadżera certyfikatów w ustawieniach Gateway
 • Dodano informacje o nieistotności nazwy i ikonki w profilach: Kiosk wiele aplikacji, Reguły aplikacji, Lokalizacja
 • Dodano opcję ‘Automatyczne pobieranie zasobów’ w profilu Dokumenty służbowe
 • Dodano ciemny motyw na widoku logowania
 • Dodano opcję wyświetlania atrybutów użytkownika na karcie użytkownika
 • Dodano zmienne globalne dla kart SIM: Device:SIM1:Number, Device:SIM2:Number
 • Dodano możliwość dodawania aplikacji z zasobu zewnętrznego
 • Dodano logowanie dodatkowych informacji w logach audytowych serwera
 • Dodano politykę ‘Zezwalaj na usługi kopii zapasowej’ dla aktywcji Device Owner
 • Dodano opcję ‘Przedział czasowy’ w polityce ‘Zarządzanie aktualizacjami systemu operacyjnego’ dla aktywacji Device Owner i Profile Owner (COPE)
 • Dodano profil Apple Custom Configuration
 • Dodano politykę ‘Pozwalaj na instalację Rapid Security Response’ dla aktywacji iOS
 • Dodano politykę ‘Pozwalaj na usunięcie Rapid Security Response’ dla aktywacji iOS
 • Dodano politykę ‘Wymagaj Managed Pasteboard’ dla aktywacji iOS
 • Zaktualizowano politykę czasu nieaktywności dla aktywacji iOS i macOS
 • Zmigrowano ukrywanie aplikacji w ograniczeniach w ruchu na blokowanie w profilu Lokalizacja
 • Zmigrowano zmienną globalną CERT_ALIAS na wartość SCEP
 • Zmieniono sposób akceptowania warunków korzystania (Terms of use)
 • Ulepszono wyświetlanie podstawowych informacji na karcie urządzenia
 • Usunięto wsparcie dla profili ActiveSync i IMAP/POP dla aktywacji Samsung Knox
 • Scalono ustawienia Aktywacji urządzeń i Wiadomości aktywacyjnej
v.2.13.4 2023-11-21
 • Naprawiono dodawanie kontaktów z z pliku CSV, gdy wartość pola kontaktu jest dłuższa niż powinna
v.2.13.3 2023-10-24
 • Naprawiono tłumaczenia polityk Profile Owner
 • Naprawiono wyświetlanie użytkowników podczas dodawania urządzeń do autoenrolla
 • Naprawiono edytor tekstu na ciemnym motywie
 • Naprawiono usuwanie wygasłych lokalizacji
v.2.13.2 2023-09-07
 • Naprawiono migracje zdjęć z blokady ekranu
 • Naprawiono weryfikacje Play Integrity dla automatycznej rejestracji urządzeń
v.2.13.1 2023-09-06
 • Naprawiono konflikty konfiguracji aplikacji w grupach
 • Naprawiono weryfikację Play Integrity
v.2.13.0 2023-09-04
 • Dodano wsparcie dla Play Integrity
 • Dodano politykę “Zarządzanie aktualizacjami systemu operacyjnego” dla aktywacji Device Owner i Profile Owner (COPE)
 • Dodano opcję “Zapamiętaj mnie” w profilu Kiosk multi
 • Dodano opcję wgrywania schematu konfiguracji dla aplikacji z pliku (JSON)
 • Dodano dodatkowe informacje przy akcji “Wyczyść dane służbowe”
 • Dodano możliwość wprowadzenia danych Wi-Fi przy generowaniu kodu QR w ustawieniach aktywacji urządzeń oraz w zakładce Integracje (Android Enterprise)
 • Dodano generowanie zadań dla pobrania informacji o aktualizacji tylko dla urządzeń nadzorowanych
 • Dodano kolumnę z informacją o dostępnych aktualizacjach systemu w zakładce Urządzenia
 • Dodano informacje o kolumnach w raportach predefiniowanych
 • Naprawiono datę zdjęć z blokady
 • Przeniesiono przypisywanie konfiguracji aplikacji do grup
 • Usunięto listę aplikacji na urządzeniach w serwisie
 • Zastąpiono widok przypisywania aplikacji bezpośrednio na urządzenie widokiem z grup
 • Zmieniono formularz tworzenia grup
 • Ulepszono tłumaczenia
 • Ulepszono działanie filtrów
v.2.12.3 2023-07-12
 • Naprawiono problem z przekierowywaniem połączeń
 • Naprawiono wybór typu raportu podczas generowania raportów
 • Naprawiono tłumaczenia dla domyślnej konfiguracji aplikacji
v.2.12.2 2023-06-20
 • Naprawiono kopiowanie profilu Kiosk
v.2.12.1 2023-06-13
 • Naprawiono aktualizację tenantów
v.2.12.0 2023-06-12
 • Dodano okno serwisowe w formie paska ogłoszeń
 • Dodano logowanie do konsoli za pomocą OpenLDAP
 • Dodano email przy wyszukiwaniu użytkowników w konsoli
 • Dodano nowe statusy podczas instalacji aplikacji
 • Dodano akcję ustaw komentarz dla wielu urządzeń w zakładce Serwis
 • Dodano informacje o utworzeniu i edycji polityk w zakładce Polityki
 • Dodano ciemny motyw w ustawieniach konta
 • Dodano możliwość dodawania użytkowników z Azure w zakładce Użytkownicy
 • Dodano zakładkę Ustawienia w ustawieniach Azure
 • Dodano politykę Pozwalaj na korzystanie ze sklepu App Store dla aktywacji macOS
 • Dodano politykę Wymagaj rejestracji urządzenia w Azure Active Directory dla aktywacji Profile Owner i Device Owner
 • Dodano politykę Automatycznie ustaw login użytkownika dla aktywacji Profile Owner i Device Owner
 • Dodano politykę Pozwalaj instalować aplikacje nie będące aplikacjami ze sklepu Google Play dla aktywacji Profile Owner (COPE)
 • Dodano politykę Wymagaj wiadomości na zablokowanym ekranie dla aktywacji Profile Owner (COPE)
 • Dodano politykę Pozwalaj włączyć opcje programistyczne dla aktywacji Profile Owner (COPE)
 • Dodano politykę Pozwalaj dodawać i usuwać konta użytkownika dla aktywacji Profile Owner (COPE)
 • Dodano opcję Android Enterprise – przestrzeń prywatna (COPE) w profilu Reguły aplikacji
 • Dodano informacje o przywracaniu SMS / MMS dla aktywacji Profile Owner (COPE)
 • Dodano eksport urządzeń z listy w zakładce Urządzenia
 • Dodano eksport użytkowników z listy w zakładce Użytkownicy
 • Dodano eksport informacji o kontenerach z zainstalowaną aplikacją w zakładce Aplikacje
 • Dodano eksport informacji o urządzeniach z zainstalowaną aplikacją w zakładce Aplikacje
 • Dodano eksport urządzeń z listy serwisu w zakkładce Serwis
 • Dodano Modern Authentication z Google w konfiguracji SMTP
 • Dodano Modern Authentication z Microsoft w konfiguracji SMTP
 • Dodano zmienne globalne – informacje o urządzeniu
 • Dodano opcję przywracania danych służbowych w przypadku błędu synchronizacji aplikacji Proget w zakładce Ogólne – Serwer
 • Dodano możliwość generowania certyfikatu CA w Menedżerze certyfikatów – zakładka CAs
 • Dodano stronę Pomoc na widoku logowania
 • Zmodyfikowano stronę Pomoc
 • Ulepszono filtry Azure Active Directory w konfiguracji użytkowników Azure AD
 • Ulepszono tłumaczenia
 • Ulepszono UI/UX
 • Ulepszono kalendarz
 • Zmieniono domyślne sortowanie aplikacji na listach aplikacji
 • Usunięto kiosk typu kontener aplikacji
v.2.11.3 2023-03-22
 • Dodano funkcjonalność ukrytych aplikacji w kiosku z pojedynczą aplikacją
 • Naprawiono generowanie raportów dotyczących polityk na urządzeniach
 • Naprawiono walidację podczas dodawania plików CSV
 • Zmieniono kolejność aktywacji w listach rozwijanych
v.2.11.2 2023-03-08
 • Naprawiono oznaczanie aplikacji ze sklepu jako Android Enterprise
 • Naprawiono wylogowywanie po czasie nieaktywności
v.2.11.1 2023-02-27
 • Dodano politykę Nie pozwalaj na ręczne dodawanie haseł do pęku kluczy dla aktywacji iOS
 • Naprawiono konfigurację aplikacji Enterprise VPN Client
v.2.11.0 2023-02-08
 • Dodano akcję blokady przestrzeni służbowej dla aktywacji Profile Owner oraz Profile Owner (COPE) – Wymagana aplikacja Proget w wersji 2.11.0
 • Dodano możliwość wgrywania plików w zakładce Serwis
 • Dodano opcję dodawania komentarza do wielu urządzeń w zakładce Serwis
 • Dodano profil Mapowanie Certyfikatu – Wymagana aplikacja Proget w wersji 2.11.0
 • Dodano politykę Powiadomienia na zablokowanym ekranie dla aktywacji Device Owner – Wymagana aplikacja Proget w wersji 2.11.0
 • Dodano opcjonalny email w ustawieniach serwera
 • Dodano opcję ukrytych aplikacji w Kiosku – Wymagana aplikacja Proget w wersji 2.11.0
 • Dodano opcje Proget ID i alias w raportach
 • Dodano kolumny Dział, Stanowisko i Firma w profilu Kontakty służbowe
 • Dodano politykę Pozwalaj na dostęp do publicznych aplikacji w sklepie Google Play dla aktywacji Device Owner i Profile Owner
 • Dodano adres do pobieranych lokalizacji
 • Dodano opcję dodawania wielu aplikacji do wielu grup
 • Dodano kolumnę z informacją o typie raportu w zakładce Raporty
 • Dodano politykę Przechowuj zdjęcia z blokady urządzenia dla aktywacji Device Owner – Wymagana aplikacja Proget w wersji 2.11.0
 • Dodano powiadomienie o zmianie użytkownika urządzenia
 • Dodano nowy typ raportu – Aplikacje służbowe zainstalowane na urządzeniu
 • Dodano informowanie o zmianach Sim Pinningu w karcie Bezpieczeństwo i w Powiadomieniach – Wymagana aplikacja Proget w wersji 2.11.0
 • Dodano możliwość generowania raportów z grupy
 • Dodano nowe statusy usługi Android Enterprise
 • Dodano kolumnę Zablokowano w zakładkach Użytkownicy, Urządzenia oraz na liście aplikacji urządzenia
 • Dodano filtr platforma przy dodawaniu aplikacji do grupy
 • Dodano kolumnę Konfiguracja w zakładce Aplikacje
 • Zwiększono ilość wysyłanych typów powiadomień z systemu na adres e-mail
 • Zmieniono potwierdzanie akcji hasłem na potwierdzanie frazą
 • Zmieniono narzędzenie do wybierania kolorów
 • Zmieniono działanie kontroli dostępu
 • Ulepszono importowanie plików CSV do systemu
 • Ulepszono wyświetlanie konfliktów
 • Ulepszono tłumaczenia
 • Zmieniono widok w zakładce aplikacje
 • Zmieniono widok dodawania konfiguracji aplikacji
 • Naprawiono aktualizacje aplikacji z rozszerzeniem .pkg
v.2.10.3 2023-01-11
 • Dodano obsługę błędów API Android Enterprise
v.2.10.2 2022-12-29
 • Ulepszono walidację w raportach
v.2.10.1 2022-12-01
 • Dodano politykę ‘Pozwalaj instalować aplikacje w połączeniach taryfowych’ dla Profile Owner i Device Owner
 • Naprawiono instalowanie aplikacji na aktywacjach Android Enterprise
 • Naprawiono obsługę zmiennych globalnych w profilu APN
 • Naprawiono błąd synchronizacji użytkowników LDAP
 • Naprawiono widok konfiguracji aplikacji
 • Naprawiono wyświetlanie przycisku ‘Zapomniałeś hasła’ na ekranie logowania
v.2.10.0 2022-10-25
 • Dodano wyświetlanie aliasu na kafelku urządzenia w karcie użytkownika
 • Dodano datę aktywacji urządzenia do tabeli w zakładce Urządzenia
 • Dodano wyświetlanie Proget ID na karcie urządzenia oraz w tabeli w zakładce Urządzenia
 • Dodano akcję Zablokuj urządzenie do polityki Działanie po przekroczeniu czasu nieaktywności dla aktywacji Device Owner
 • Dodano informację o źródle internetu na karcie Urządzenia
 • Dodano informacje o sile sygnału na karcie urządzenia
 • Dodano dostęp do użycia danych jako opcjonalny
 • Dodano możliwość połączenia konsoli Proget z Azure AD
 • Dodano możliwość logowania do konsoli Proget za pomocą konta Azure AD
 • Dodano nowe polityki do aktywacji iOS
 • Dodano nowe polityki do aktywacji macOS
 • Dodanie filtra brak grupy w zakładce Urządzenia
 • Dodano nowe opcje do raportów w zakładce Raporty – Ilość dni od ostatniego kontaktu (w dniach), poprawka bezpieczeństwa, wersja poprawki, wersja Bootloader’a, wersja Knox i wersji firmware
 • Dodano możliwość zmiany nazwy roli w zakładce Ustawienina w polu Role
 • Dodano filtry oraz kolumny Numer seryjny i IMEI w zakładce Zadania
 • Dodano kolumnę Konfiguracja w zakładce Aplikacje
 • Dodano nowe miejsca, które wspierają Zmienne globalne oraz ich autouzupełnianie
 • Dodano podkreślanie hiperłączy
 • Zmieniono dostosowywanie wyświetlania kolumn
 • Zmieniono logo Proget
 • Usunięto politykę Automatyczne aktulalizacje Google Play (funkcjonalność przestała być wspierana przez Android’a)
 • Ujednolicono filtry we wszystkich zakładkach
 • Ulepszono tłumaczenia
v.2.9.11 2022-09-12
 • Naprawiono instalowanie i aktualizowanie aplikacji na urządzeniach z aktywacjami Android Enterprise
v.2.9.10 2022-09-05
 • Dodano ikonę Proget Shop dla wybranych regionów
v.2.9.9 2022-09-01
 • Naprawiono instalację aplikacji na urządzeniach z aktywacją Android Enterprise
v.2.9.8 2022-08-29
 • Naprawiono zarządzanie aplikacjami dodanymi za pośrednictwem sklepu Google Play
v.2.9.7 2022-08-24
 • Dodano nowe API do zarządzania aplikacjami za pośrednictwem sklepu Google Play (EMM API)
 • Usunięto stare API do zarządzania aplikacjami za pośrednictwem sklepu Google Play (nieaktualne od 2022-09-01)
 • Dodano nową politykę do zarządzania aktualizacją aplikacji na urządzeniach z aktywacją Android Enterprise
 • Zmieniono instalację aplikacji na urządzeniach z aktywacją Android Enterpise
 • Zmieniono dodawanie aplikacji ze sklepu Google Play do Konsoli
 • Zmieniono pobieranie konfiguracji aplikacji ze sklepu Google Play
 • Zmieniono pobieranie uprawnień aplikacji ze sklepu Google Play
 • Zmieniono zarządzanie uprawnieniami na urządzeniu
 • Zmieniono informowanie o usunięciu aplikacji ze sklepu Google Play
v.2.9.6 2022-07-26
 • Naprawiono usuwanie profili z urzadzeń iOS
v.2.9.5 2022-07-05
 • Naprawiono miejsce docelowe zadań aplikacji
 • Ulepszono generowanie raportów
v.2.9.4 2022-06-29
 • Naprawiono aktywację iOS
 • Dodano optymalizację zadań
v.2.9.3 2022-06-22
 • Naprawiono aktywację Apple
 • Naprawiono zapisywanie numeru telefonu podczas dodawania użytkownika lokalnego
 • Naprawiono wyświetlanie informacji o maksymalnej liczbie użytkowników podczas dodawania użytkowników
 • Naprawiono importowanie pliku csv w profilu Kontakty służbowe
v.2.9.2 2022-06-01
 • Dodano opcję wyświetlania dostępnych sieci Wi-Fi w ustawieniach Kiosku
 • Dodano opcję danych komórkowych w ustawieniach Kiosku
 • Ulepszono tłumaczenia
v.2.9.1 2022-05-18
 • Optymalizacja i poprawki błędów
v.2.9.0 2022-05-16
 • Dodano ustawienia Wi-Fi calling w profilu Kiosk
 • Dodano opcję automatycznego włączania Kiosku po czasie ustawionym przez administratora w profilu Kiosk
 • Dodano informację o archiwalnych zdarzeniach w zakładce Bezpieczeństwo
 • Dodano Informację dla administratora o zablokowaniu urządzenia
 • Dodano wyświetlanie zadań dla urządzeń Apple (iOS, macOS) w zakładce zadania
 • Dodano wsparcie dla Custom SSL VPN dla urządzeń iOS
 • Dodano politykę Pozwalaj na udostępnianie przez Bluetooth dla aktywacji Device Owner
 • Dodano politykę Pozwalaj na zmianę tapety ekranu dla aktywacji Device Owner
 • Dodano informację o stanie baterii w raporcie urządzeń
 • Dodano nowy typ raportu – Lokalizacje urządzeń
 • Dodano dodatkową kolumnę z aliasem do automatycznej rejestracji urządzeń
 • Dodano opcję wyświetlania własnej umowy EULA w zakładce Aktywacja urządzeń
 • Dodano Status i powiadomienie o włączonym kiosku
 • Dodano funkcję pobierania danych do enrollu z KME
 • Dodano możliwość konfiguracji danych serwera TURN
 • Dodano możliwość przywrócenia ustawień domyślnych w zakładce TURN
 • Dodano możliwość zmiany nazwy użytkownika
 • Dodano akcję Wyczyść dane urządzenia (tylko COPE) po przekroczeniu czasu nieaktywności w polityce Profile Owner
 • Dodano nowe nowe kolumny i możliwość ich konfigurowania
 • Dodano opcję Zaznacz wszystkie strony w tabelach
 • Dodano nowy filtr Własność w zakładce Urządzenia
 • Dodano zabezpieczenie przy dezaktywacji urządzenia iOS z załączonym trybem utraconym
 • Naprawiono usuwanie Kopii zapasowych
 • Dodano nieaktywne urządzenia na karcie użytkownika
 • Dodano parametryzację pojawiania się webclip’u Proget Store na urządzeniach iOS
 • Dodano szybką akcję Zablokuj ekran urządzenia dla aktywacji Profile Owner
 • Dodano nowe pole w raportach własnych – status urządzenia
 • Dodano generowanie certyfikatów użytkownika z szablonu
 • Dodano wsparcie dla zmiennych globalnych w ramach certyfikatów użytkownika
 • Naprawiono usuwanie Kopii zapasowych
 • Odblokowano wiele akcji poza strefą służbową w profilu Geofencing
 • Ulepszono tłumaczenia
 • Usunięto wsparcie dla profilu Kiosk – typ mieszany
 • Usunięto wsparcie dla profilu Kiosk – pojedyncza aplikacja dla urządzeń z aktywacją Samsung Knox
 • Tabele zostały ulepszone
 • Ulepszono profil Kontakty służbowe
 • Profil certyfikat został ulepszony
v.2.8.14 2022-04-25
 • Zwiększono limit rozmiaru podczas aktualizacji aplikacji dodawanych z pliku
v.2.8.13 2022-04-25
 • Zwiększono limit rozmiaru aplikacji dodawanych z pliku
v.2.8.12 2022-04-21
 • Naprawiono konfigurację strongswan dla VPN
 • Optymalizacja i poprawki błędów
v.2.8.11 2022-04-07
 • Naprawiono przypisywanie konfiguracji aplikacji ze SCEP
v.2.8.10 2022-02-15
 • Dodano opcję konfiguracji OAuth dla profilu ActiveSync
v.2.8.9 2022-01-25
 • Dodano przyciski nawigacji w widoku zdalnej sesji
v.2.8.8 2022-01-13
 • Naprawiono synchronizację użytkownika LDAP z adresem przekraczającym limit znaków
v.2.8.7 2021-12-15
 • Naprawiono konfigurację aplikacji Entreprise VPN Client
v.2.8.6 2021-12-13
 • Naprawiono dodawanie profilu Geofencing z przypisywaniem polityki
 • Naprawiono wyświetlanie lokalizacji dla użytkowników, którzy zarządzają grupami
v.2.8.5 2021-12-01
 • Naprawiono walidację pamięci dla urządzeń iOS
 • Naprawiono przesyłanie aplikacji z pliku
 • Naprawiono logowanie dla użytkownika znajdującego się w kilku kontach LDAP
v.2.8.4 2021-11-29
 • Dodano Ustawienia do profilu Kiosk
v.2.8.3 2021-10-14
 • Naprawiono aktywację Apple przez przeglądarkę
v.2.8.2 2021-10-13
 • Dodano wsparcie dla zmiennych globalnych w profilu APN
v.2.8.1 2021-09-28
 • Naprawiono edycję profilu Kiosk
 • Naprawiono ładowanie listy w zakładce Serwis
 • Zmieniono link aktywacyjny dla aktywacji iOS i macOS
v.2.8.0 2021-09-21
 • Dodano aktywację macOS
 • Dodano obsługę aktywacji Profile Owner COPE
 • Dodano możliwość pozostawienia aplikacji systemowych dla aktywacji DO / PO w zakładce Ustawienia
 • Dodano możliwość dodawania wielu profili APN do urządzenia
 • Dodano nowe polityki dla aktywacji Device Owner i Profile Owner
 • Dodano funkcje zmiany orientacji, wyłączenia nagłówka oraz wejścia do RecentApps w profilu Kiosk
 • Dodano możliwość wyboru siatki aplikacji oraz położenia aplikacji w profilu Kiosk
 • Dodano nowe opcje w dzienniku zdarzeń
 • Dodano zakładkę Licencje i wsparcie w Ustawieniach
 • Dodano zakładkę Menedżer Certyfikatów w Ustawieniach
 • Dodano możliwość pobierania plików do folderu Pobrane na urządzeniu w profilu Dokumenty firmowe
 • Dodano blokowanie usuwania grup dopóki przetwarzają się zadania związane z grupami
 • Dodano opcję wysyłania wiadomości z dźwiękiem i wibracjami
 • Dodano opcję wysyłania wiadomości alarmowej z dźwiękiem i wibracjami
 • Dodano w powiadomieniach informację o użytkowniku, który dezaktywował lub wyczyścił dane urządzenia
 • Dodano pasek postępu pobierania
 • Dodano akcję Wyczyść dane urządzenia dla aktywacji Profile Owner (COPE)
 • Dodano możliwość pobierania aplikacji z pliku w zakładce Aplikacje
 • Dodano opcję preferowanego APN dla konfiguracji Samsung w profilu APN
 • Zmieniono dodawanie certyfikatów w ustawieniach konta
 • Karta Bezpieczeństwo została ulepszona
 • Ulepszono UX
 • Ulepszono tłumaczenia
v.2.7.3 2021-07-07
 • Odblokowano Face ID kiedy polityka nie wymaga hasła
v.2.7.2 2021-06-29
 • Naprawiono notykacje MTP w zakładce Bezpieczeństwo dla urządzeń bez profilu MTP
 • Naprawiono daty w raporcie o urządzeniu
 • Naprawiono ostatnią lokalizację w historii użytkowników urządzenia
v.2.7.1 2021-06-24
 • Naprawiono status zadań polityk iOS
v.2.7.0 2021-06-22
 • Dodano politykę haseł Wzór
 • Dodano politykę haseł Wzór
 • Dodano informację o niewspieraniu systemu Android 10+ dla aktywacji Android
 • Dodano wyszukiwanie urządzeń po IMEI i SN
 • Dodano oznaczenie aplikacji z VPP
 • Dodano opcję blokowania i odblokowywania paska stanu w profilu Kiosk
 • Dodano nowe polityki lokalizacji dla aktywacji Device Owner
 • Dodano polityki Maksymalny czas blokady dla polityk Device Owner, Profile Owner, Samsung Knox i Anty-Fraud
 • Dodano politykę Pozwalaj używać aparatu i Pozwalaj używać mikrofonu dla aktywacji Device Owner
 • Dodano możliwość eksportowania do pliku listy urządzeń przypisanych do KME
 • Dodano funkcję Super Admin
 • Dodano strefy czasowe w ustawieniach serwera
 • Dodano opcję ‘Oznacz wszystkie jako przeczytane’ w powiadomieniach
 • Dodano możliwość ręcznego usuwania raportów
 • Dodano zmienne globalne w Trybie utraconym na urządzeniach z systemem Android i iOS
 • Dodano politykę Wymuszania cyklicznego połączenia z serwerem dla aktywacji iOS
 • Dodano akcję MTP – fałszywa lokalizacja urządzenia
 • W zakładce aplikacje dodano możliwość przypisania do reguł wielu aplikacji jednocześnie za pomocą akcji Dodaj do reguły
 • Ulepszono UX
 • Usunięta E-FOTA
v.2.6.2 2021-05-27
 • Naprawiono instalację aplikacji iOS z pliku
v.2.6.1 2021-05-13
 • Naprawiono zapisywanie konfiguracji notyfikacji na multi tenantach
v.2.6.0 2021-04-19
 • Dodano opis do konfiguracji powiadomień
 • Dodano opcję wysłania wiadomości jako dialog
 • Dodano informację o koncie, z którego wystawiono Certyfikat Apple Push Notification Service
 • Dodano filtry dat w raportach i w dzienniku audytów
 • Synchronizacja licencji Apps and Books została przeniesiona
 • Dodano ograniczenia w ruchu w profilu Lokalizacja
 • Dodano przypinanie i odpinanie użytkownika od urządzenia
 • Dodano wyświetlanie informacji o Tokenie do resetowania hasła w sekcji bezpieczeństwo na karcie urządzenia
 • Dodano wybór kraju w ustawieniach serwera i dostosowane mapy wyświetlane w konsoli
 • Dodano przycisk Zmień hasło służbowe dla aktywacji Profile Owner
 • Dodano politykę Wymuś skomplikowane hasło
 • Dodano politykę Wymuś użycie Play Protect na aktywacji Profile Owner
 • Dodano politykę Pozwalaj na tryb samolotowy
 • Dodano przycisk czyszczenie danych służbowych dla aktywacji Device Owner
 • Dodano pole nazwa w profilu APN dla aktywacji Samsung Knox
 • Dodano zmienne globalne dla konfiguracji aplikacji iOS
 • Zmieniono wartości w polityce auto-connect
 • Naprawiono dodawanie użytkowników z pliku csv
 • Zakładka moja karta została ulepszona
 • Ulepszono tłumaczenia
 • Czat ZOHO został ulepszony
 • Karta bezpieczeństwo urządzenia została ulepszona
 • Zakładka polityki urządzenia została przeniesiona do zakładki podstawowej urządzenia
 • Usunięto politykę Pozwalaj wysyłać raporty o awariach do Google na aktywacji Samsung Knox
 • Zablokowano przycisk Activation Lock dla nieaktywnych urządzeń
v.2.5.3 2021-03-31
 • Inne usprawienia i optymalizacje
v.2.5.2 2021-03-09
 • Naprawiono uwierzytelnianie dwuetapowe podczas logowania domenowego
 • Naprawiono wyszukiwarkę na pulpicie
 • Naprawiono wysyłanie konfiguracji i uprawnień aplikacji po przypisaniu profilu Reguł aplikacji
 • Ulepszono historię lokalizacji
v.2.5.1 2021-03-01
 • Naprawiono dodawanie aplikacji iOS z pliku
v.2.5.0 2021-02-24
 • Dodano obsługę zmiennych globalnych do konfiguracji aplikacji iOS
 • Dodano nowe polityki dla iOS 14
 • Dodano filtrowanie w zakładce Zadania
 • Dodano flagę Blokuj powiadomienia do profilu Kiosk
 • Dodano kolumnę Wdrożono w Rejestracji urządzeń
 • Dodano informację o dostępie do zarządzania Wi-Fi w konsoli
 • Dodano status baterii urządzenia
 • Dodano informację o fałszywej lokalizacji
 • Dodano informację o braku uprawnień do rysowania na innych aplikacjach w konsoli
 • Dodano wyświetlanie aliasu urządzenia na mapie na pulpicie
 • Dodano możliwość resetowania hasła
 • Dodano obsługę cyklicznego połączenia urządzenia z serwerem
 • Dodano możliwość instalacji wszystkich aplikacji w Proget Store
 • Dodano IMEI do powiadomień
 • Dodano filtrowanie po IMEI w powiadomieniach
 • Przeniesiono KME do automatycznej rejestracji
 • Usunięto możliwość generowania aktywacji Samsung Knox Container
 • Usunięto polityki związane z trybem Lost Mode z aktywacji Android
 • Usunięto konfigurację APN SMS i dodano możliwość konfiguracji APN przez aplikacje dla aktywacji DO od Android 9+
 • Usunięto politykę S voice
 • Usunięto notyfikowanie urządzenia jako niebezpieczne kiedy aplikacja Proget Remote nie jest zainstalowana
 • Naprawiono przypisywanie profilu Apple Business Manager
 • Przestylowano wiadomości Email
 • Nazwa Apple Business Manager oraz Apple Books and Apps na karcie Integracje została zmieniona
 • Poprawiono eksport danych użytkowników
 • Poprawiono działanie multi akcji
 • Przepisano polityki
 • Zablokowano wiersz z nagłówkiem w tabelach
 • Opisy profili dla Agenta MDM zostały zmienione
 • Nazwy aktywacji zostały zmienione
v.2.4.9 2021-02-02
 • Naprawiono błędy związane z ikonami aplikacji iOS
v.2.4.8 2021-01-26
 • Poprawiono tworzenie serwera demonstracyjnego
v.2.4.7 2021-01-19
 • Zmieniono rozmiar kolumny z nazwą wyróżniającą użytkownika
 • Poprawiono działanie polityk
v.2.4.6 2020-12-14
 • Naprawiono wyszukiwanie aplikacji w cyrylicy w iTunes
v.2.4.5 2020-12-04
 • Optymalizacja serwerów testowych
v.2.4.4 2020-11-30
 • Poprawiono szablony wiadomości E-mail
v.2.4.3 2020-11-24
 • Poprawiono wyświetlanie informacji o użytkowniku w serwisie
 • Poprawiono wysyłanie zmiennych globalnych w profilu pocztowym dla iOS
 • Poprawiono wyświetlanie zainstalowanych aplikacji na karcie urządzenia
 • Usprawniono wgrywanie aplikacji z pliku do systemu
v.2.4.2 2020-11-03
 • Dodano nowe aplikacje domyślne do białej listy w profilu Reguły Aplikacji
 • Poprawiono tłumaczenia w języku rosyjskim
v.2.4.1 2020-10-30
 • Dodano funkcjonalność czatu
v.2.4.0 2020-10-26
 • Dodano wykrywanie Knox Warranty Bit do profilu MTP
 • Dodano możliwość dodania wielu wersji tej samej aplikacji do systemu
 • Dodano ostrzeżenie podczas wyjścia z formularza podczas uzupełniania
 • Dodano wyświetlanie informacji o zainstalowanych aplikacjach Proget na karcie urządzenia w zakładce bezpieczeństwo
 • Dodano do polityk możliwość zdefiniowania hasła serwisowego dla urządzeń
 • Dodano aktywacje darmowej licencji Knox dla wszystkich typów rejestracji
 • Dodano opcje personalizacji w profilu Kiosk dla typu rejestracji Device Owner
 • Dodano pola filtr oraz zakres wyszukiwania do połączeń LDAP
 • Dodano wsparcie dla języka rumuńskiego
 • Dodano opcję konfiguracji Bitlocker do polityki Windows
v.2.3.5 2020-07-13
 • Naprawiono błąd związany z synchronizacją użytkowników przy błędnych danych LDAP
 • W przypadku błędnych danych LDAP, podczas synchronizacji użytkowników, użytkownicy nie zostaną odpięci z połączeniem LDAP
v.2.3.4 2020-07-07
 • Naprawiono aktualizację profilu Wi-Fi
 • Przed poprawką, profil Wi-Fi (WPA/WPA2) zawsze wymagał podania hasła podczas aktualizacji
v.2.3.3 2020-07-02
 • Naprawiono możliwość dezaktywacji urządzenia poprzez hasło serwisowe
v.2.3.2 2020-06-30
 • Naprawiono aktywację Windows dla urządzeń bez informacji o pamięci RAM
v.2.3.1 2020-06-26
 • Poprawiono wdrożenie serwera z Letsencryptem
v.2.3.0 2020-06-25
 • Dodano aktywację Windows 10
 • Dodano kod Activation Lock dla urządzeń iOS w zakladce serwis
 • Dodano kopiowanie grup oraz polityk
 • Dodano status bezpieczeństwa do urządzeń w zakładce Urządzenia
 • Dodano obsługę profili w profilu Gefoencing
 • Dodano dodatkowy kod QR aktywacji Profile Owner dla urządzeń z systemem Android 10+
 • Dodano nowe polityki dla aktywacji iOS
 • Dodano możliwość synchronizowania użytkowników z LDAP wraz z przypisywaniem im grup
 • Przeniesiono ustawienia raportów do zakładki Raporty
 • Dodano możliwość wyboru typu generowanego rapotu
 • Dodano możliwość wyboru formatu generowanego rapotu
 • Dodano wyświetlanie wersji aplikacji
 • Ulepszono tłumaczenia
v.2.2.11 2020-06-18
 • Naprawiono błąd związany z usuwaniem się już zarejestrowanego urządzenia z karty, w przypadku gdy aktywowano kolejne urządzenie i oba urządzenia nie posiadały informacji o nr. seryjnym
v.2.2.10 2020-06-09
 • Dodano komendę oznaczająca aplikacje jako niezarządzane dla aktywacji iOS
v.2.2.9 2020-04-23
 • Poprawiono kompatybilność profilu kontakty służbowe
 • Naprawiono widoczność profilu Apple Business Manager na karcie urządzenia
 • Naprawiono resetowanie hasła dla urządzeń iOS 13.1 lub nowszych po aktualizacji certyfikatu serwera
v.2.2.8 2020-03-30
 • Dodano akcję ponownego dodania konta Enterprise dla aktywacji Device Owner
v.2.2.7 2020-03-18
 • Naprawiono wysyłanie profili SCEP w konfiguracji aplikacji
v.2.2.6 2020-03-01
 • Dodano obsługę profilu SCEP dla aktywacji Android Enterprise (Profile Owner i Device Owner)
v.2.2.5 2020-03-01
 • Dodano obsługę profilu SCEP dla aktywacji Knox
 • Dodano wsparcie dla zmiennych globalnych w profilu Wi-Fi
 • Naprawiono wysyłanie konfiguracji dla preinstalowanych aplikacji, które były odblokowane
v.2.2.4 2020-02-16
 • Naprawiono wysyłanie konfiguracji dla preinstalowanych aplikacji, które były zablokowane
v.2.2.3 2020-02-10
 • Poprawiono logowanie użytkowników, którzy nie posiadają przypisanych uprawnień
v.2.2.2 2020-01-29
 • Usunięto akcję “Wyczyść dane służbowe” w polityce “Podejmij działanie po przekroczeniu czasu braku aktywności urządzenia” dla aktywacji Android Enterprise – Device Owner
 • Poprawiono usuwanie profili dla aktywacji iOS
 • Poprawiono aktualizacje konfiguracji aplikacji
  • Przed poprawką konfiguracja aplikacji posiadała informację o możliwej aktualizacji, nawet jeśli wcześniej została zaktualizowana
v.2.2.1 2020-01-28
 • Dodano Proget Store dla aktywacji iOS
  • Proget Store wyświetla na urządzeniu aplikacje dodane przez system i umożliwia użytkownikowi na zainstalowanie ich.
v.2.2.0 2020-01-16
 • Wprowadzono administratora grupy
  • Rola pozwala na przypisanie administratora do konkretnej grupy w systemie. Administrator grupy będzie w stanie widzieć użytkowników z danych grup oraz dodawać do nich konfiguracje.
 • Dodano opcję “Wymagaj logowania” dla Kiosku w trybie Wiele aplikacji
  • Funkcja pozwala na wymaganie logowania do używania urządzenia w trybie Kiosk. Dane logowania można wygenerowac za pomocą nowej akcji “Generuj PIN”, ktorą można znaleźć w zakładce Użytwkonicy.
 • Usunięto aplikację Proget dla urządzeń iOS
  • Zostały usuniętę wszystkie funkcję wymagające posiadania aplikacji dla urządzeń iOS. Poprawiono aktywację przy użyciu przeglądarki urządzenia(Safari).
v.2.1.1 2019-12-23
 • Zostały dodane konfiguracje dla profilu VPN
  • Profil VPN dodatkowo obsługuje konfiguracje IKEv2, L2TP i Proget IpSec. Do tego została dodana opcja korzystania z VPN tylko dla wybranych aplikacji.
v.2.1.0 2019-12-05
 • Wprowadzono nowy profil Geofencing.
  • Profil Geofencing ma na celu monitorowanie oraz zdefiniowanie stref, w których użytkownik może się poruszać. Pozwala administratorowi monitorować oraz ustalać strefy, w obrębie których użytkownik może przebywać. Administrator urządzenia może wcześniej zdefiniować działania na urządzeniu, które zostaną wykonane w momencie gdy użytkownik będzie przebywał w strefie bądź będzie znajdował się poza nią. W momencie przekroczenia ustalonej strefy przez użytkownika, wykonywane są wcześniej zdefiniowane działania na urządzeniu.
 • Wprowadzono zmiany dotyczące języka domyślnego serwera.
  • W momencie zmiany języka domyślnego serwera, zostają również zmienione szablony wykorzystywane w wiadomościach aktywacyjnych oraz politykach.
 • Dodano wyświetlanie wszystkich numerów IMEI dla urządzeń z wieloma kartami SIM.
  • W zakładce „Urządzenia” zostają wyświetlanie wszystkie numery IMEI dla urządzeń obsługujących wiele kart SIM.
 • Usunięcie funkcji KNOX VPN.
  • Obecnie została usunięta funkcji KNOX VPN. W najbliższym czasie zostane zmieniony profil VPN dla iOS.
 • Automatycznie łączenie z nowo dodaną siecią Wifi.
  • Po dodaniu nowego profilu Wifi ze zdefiniowaną siecią, urządzenie połączy się z nią automatycznie w momencie gdy zostanie ona wykryta przez urządzenie.
 • Ulepszono zakładkę E-FOTA.
  • Zakładka E-FOTA była ostatnim elementem konsoli, który znajdował się poza SPA (Single Page Application). Wraz z jej dodaniem cała konsola stanowi teraz jedną całość, co znacznie przyspiesza jej działanie.
 • W konsoli został dodany przycisk wyczyszczenia oczekujących zadań dla urządzeń.
  • Została dodana nowa funkcjonalność, która umożliwia użytkownikowi wyczyszczenie oczekujących zadań dla danego urządzenia.
 • Naprawiono duże zużycie baterii na urządzeniach z profilem lokalizacji.
  • Ograniczono zużycie baterii przy nałożonym profilu lokalizacji.
v.2.0.2 2019-11-05
 • Naprawiono błąd w oknie edycji konfiguracji dla aplikacji, które zmieniły swoje możliwości konfiguracyjne
v.2.0.1 2019-10-30
 • Naprawiono edycję konfiguracji dla aplikacji Enterprise VPN client
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał instalację aplikacji z pliku na urządzeniach iOS
v.2.0.0 2019-10-29
 • Wprowadzono zmiany interfejsu użytkownika w konsoli Proget
  • Wygląd konsoli Proget został całkowicie zmieniony. Wszystkie karty mają teraz bardziej nowoczesny i spójny wygląd.
 • Wprowadzono nowy profil Mobile Threat Prevention
  • Profil Mobile Threat Prevention (MTP) ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich zarejestrowanych urządzeń. Pozwala administratorowi monitorować flotę urządzeń i automatycznie konfigurować reakcje na naruszenie bezpieczeństwa.
 • Usunięto zakładkę Łączność z polityk KNOX MDM i KNOX
  • Wszystkie zasady dotyczące Łączności zostały usunięte z polityk. Ich ulepszone odpowiedniki można znaleźć w profilu Łączności, który został wprowadzony wraz z wersją 1.12.
 • Wprowadzono powiadomienia dotyczące włączania / wyłączania usług lokalizacyjnych na urządzeniach
  • Konsola zapisuje wszystkie zdarzenia użytkowników, które dotyczą włączenia lub wyłączenia usług lokalizacji na urządzeniach. Informacje o zdarzeniach można znaleźć w zakładce „Powiadomienia”. Powiadomienia będzie wyświetlony nowy użytkownik.