Now Loading

Konsola Proget

Znane problemy

Aplikacja e-mail Samsunga

Używając konfiguracji aplikacji po nieudanym logowaniu na urządzeniu, wyłączeniu aplikacji i ponownym włączeniu na urządzeniu ponownie pojawia się profil i jest dodawany do aplikacji, co skutkuje tym, że aplikacja ma dwa takie same nieaktywne konta.

Android Enterprise – Device Owner na urządzeniach BlackBerry

Po aktywowaniu Device Owner na urządzeniach BlackBerry, może wystąpić sytuacja, gdy urządzenie nie będzie miało podstawowych aplikacji, takich jak kontakty, wiadomości itp. Powodem jest blokowanie niektórych aplikacji podczas tego typu aktywacji (zależne od bieżących ograniczeń Android Enterprise). Aby przywrócić wszystkie fabryczne aplikacje BlackBerry, należy dodać profil zasad aplikacji, w którym konfiguracja Android Enterprise będzie zawierała w białej liście nazwę pakietu: com.blackberry.* i przypiąć ten profil bezpośrednio do urządzenia lub do grupy, w której znajduje się urządzenie (po tym można odpiąć profil – aplikacje pozostaną odblokowane na urządzeniu).

Problem z uruchomieniem Remote Desktop

Remote Desktop będzie działał tylko z przeglądarkami: Chrome i Firefox.

Strona Apple Business Manager nie jest dostępna

Strona Apple Business Manager (https://business.apple.com/) obsługuje następujące przeglądarki:
Safari 9 lub nowsza wersja na macOS, Google Chrome 35 lub nowsza wersja Microsoft Edge dla systemu Windows.

Urządzenie nie znika z karty użytkownika

Jeśli liczba prób odblokowania urządzenia zostanie przekroczona i przywrócone zostaną ustawienia fabryczne, urządzenie nie zniknie z karty użytkownika (dotyczy to polityki na urządzeniu: Liczba prób odblokowania). Urządzenie będzie również widoczne jako aktywne w Devices.

Powtarzające się wystąpienia po przywróceniu kontaktów na Google Pixel (Device Owner)

Na urządzeniach Google Pixel aktywowanych w systemie Proget z aktywacją Device Owner, jeśli kontakty są zapisane na urządzeniu (tzn. konto Google nie jest dodane i kontakty nie są z nim zsynchronizowane), mogą wystąpić duplikaty podczas próby ich przywrócenia z kopii zapasowej.
Rozwiązaniem jest zsynchronizowanie kontaktów z danymi konta Google.

Wyświetlanie zadań wielu profili aktywacyjnych dla urządzeń, dla których profil nie został skonfigurowany

Dodanie profili z kompatybilnością międzyaktywacyjną (APN, Application Rules) do grupy powoduje, że urządzenia przypisane do tej grupy będą wyświetlać zadania dla innych typów aktywacji, mimo że nie są one odpowiednie dla tych zadań. Dodatkowo, urządzenia iOS będą wyświetlać te profile w Device.

Problem z synchronizacją przy aktywacji Windows

Problem z synchronizacją urządzenia wystąpi po zmianie czasu do przodu, a następnie powrocie do aktualnego czasu.

Polityka haseł przy aktywacji Windows

Polityka haseł przy aktywacji Windows nie działa – polityka wymagająca hasła nie zostanie usunięta z urządzenia nawet po deaktywacji.

Tapeta profilu przy aktywacji iOS

Po usunięciu tapety profilu z urządzenia z aktywacją iOS, tapeta pozostanie na urządzeniu.

Powiadomienia na urządzeniach Pixel z włączonym trybem Nie przeszkadzać

Powiadomienia Proget mogą znikać na urządzeniach Pixel z włączonym trybem Nie przeszkadzać. Powiadomienia będą dostępne po wyłączeniu tego trybu.