Aplikacja Samsung E-Mail

Używając konfiguracji aplikacji po nieudanym logowaniu na urządzeniu, wyłączeniu aplikacji i ponownym włączeniu na urządzenie ponownie przychodzi profil i dodaje się do aplikacji w wyniku czego aplikacja posiada dwa takie same nieaktywne konta.

Android Enterprise - Device Owner na urządzeniach BlackBerry

Po dokonaniu aktywacji Device Owner na urządzeniach firmy BlackBerry może zdarzyć się sytuacja w której na urządzeniu nie będą dostępne podstawowe aplikacje urządzenia takie jak kontakty, wiadomości itp.. Powodem jest blokowanie niektórych aplikacji podczas tego typu aktywacji (co jest uzależnione od aktualnych restrykcji Android Enterprise). Aby przywrócić do działania wszystkie fabryczne aplikacje BlackBerry należy dodać profil Reguły aplikacji, którego konfiguracja Android Enterprise będzie posiadała w polu białej listy nazwę pakietu: com.blackberry.*, oraz przypiąć ten profil bezpośrednio do urządzenia lub do grupy w której znajduje się urządzenie/a (po wykonaniu czynności można odpiąć profil - aplikacje pozostaną odblokowane na urządzeniu).

Problem z uruchomieniem pulpitu zdalnego

Pulpit zdalny będzie działał tylko z przeglądarkami: Chrome i Firefox.

Strona Apple Business Manager nie jest dostępna

Apple Business Manager (https://business.apple.com/) obsługuje następujące przeglądarki:
Safari 9 lub nowszą wersję w systemie macOS, Google Chrome 35 lub nowszą wersję Microsoft Edge dla Windows.

Urządzenie nie znika z karty użytkownika

Jeśli ilość prób odblokowania urządzenia została przekroczona i zostały przywrócone ustawienia fabryczne, urządzenie nie zniknie z karty użytkownika (Powiązane z polityką na urządzeniu : Ilość prób odblokowania). Urządzenie będzie również widniało jako aktywne w zakładce Urządzenia.

Wystąpienie duplikacji po przywróceniu kontaktów na Google Pixel (Device Owner)

Na urządzeniach Google Pixel aktywowanych w systemie Proget MDM aktywacją Device Owner, jeżeli kontakty zapisywane są na urządzeniu (tzn. konto Google nie jest dodane a kontakty nie są z nim synchronizowane), to przy próbie ich przywrócenia z kopii zapasowej mogą występować duplikaty.
Najszybszym rozwiązaniem problemu jest zsynchronizowanie kontaktów z danymi konta Google.

Wyświetlanie się zadań z profili posiadających wiele kompatybilności dla urządzenia, którego nie skonfigurowano w profilu

Jeśli dodamy profil kompatybilny z wieloma rodzajami aktywacji (APN, Reguły Aplikacji) do grupy, to na urządzeniach przypisanych do tej grupy będą pojawiać się zadania związane z innym rodzajem aktywacji pomimo braku konfiguracji dla danego urządzenia. Dla urządzeń z systemem iOS w aplikacji Proget profil dodatkowo będzie widoczny w zakładce Urządzenie.

Problem z synchronizacją na aktywacji Windows

Problem z synchronizacją urządzenia wystąpi po zmianie czasu do przodu, a następnie do bieżącego czasu.

Polityka haseł na aktywacji Windows

Polityka haseł dla aktywacji systemu Windows nie działa - polityka wymagająca hasła nie zostanie odpięta od urządzenia nawet po jego dezaktywacji.

Profil Tapeta na aktywacji iOS

Po usunięciu profilu tapeta z urządzenia z aktywacją iOS tapeta pozostanie na urządzeniu.

Notyfikacje na urządzeniach Pixel z włączonym trybem Nie przeszkadzać

Notyfikacje Proget mogą znikać na urządzeniach Pixel z włączonym trybem Nie przeszkadzać. Notyfikacje będą dostępne po wyłączeniu tego trybu.

Problem z ponownym dodaniem konta Android Enterprise na urządzeniach z Androidem 8 i 8.1

Problem pojawia się, gdy konto AE jest już dodane na urządzeniu. Ponadto, podczas dezaktywacji urządzeń z aktywacją Device Owner nie jesteśmy w stanie usunąć takiego konta i pozostaje ono na urządzeniu.

Tryb blokady na iOS 16 i zachowanie z MDM

Lockdown Mode to nowa, opcjonalna funkcja bezpieczeństwa dostępna na urządzeniach z systemem iOS 16. Opcja ta jest domyślnie wyłączona, ale po włączeniu może uniemożliwić aktywację do MDM, ponowną aktywację do MDM oraz dodanie i instalację konfiguracji MDM. Apple potwierdził, że jest to funkcja zorientowana na użytkownika ograniczającego iOS i jest w trakcie opracowywania.